Muita hankkeita, jotka liittyvät tähän hankkeeseen

Kansallinen metatietovaranto (ent. Yhteisluettelo) ja yleiset kirjastot 2010–2017 yleisten kirjastojen keskuskirjasto
- Linkki

Anders ja Melinda I -vaihe 2014–2015 Kokkolan kaupunginkirjasto
- Linkki

Anders ja Melinda II-vaihe 2015–2016 Kokkolan kaupunginkirjasto
- Linkki

Yhteisluettelon pilotointi 2012–2013 Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
- Linkki

Selvitys aluetietokannoista ja niiden suhteesta kansalliseen metatietovarantoon 2013–2014 Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
- Linkki

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin 2011–2014 Helsingin kaupunginkirjasto - yleisten kirjastojen keskuskirjasto Hanke on päättynyt
- Linkki

Kuinka vapautamme henkilöstöä sisätöistä asiakaspalveluun: kirjaston luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto
- Linkki