Kuvailutieto

Kuvailutieto on työnimi Helsingin kaupunginkirjaston - yleisten kirjastojen keskuskirjaston hankkeelle, jossa kuvailutietoihin liittyviä prosesseja kehitetään yhteistyössä kirja-alan sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa selvitetään kuvailutiedon kokonaisprosessia kustantajilta kirjaston asiakkaille: kustantajien tuottama kuvailun perustieto, miten se siirtyy kustantajilta eteenpäin ja miten sitä voidaan rikastaa sekä miten kuvailutietoja voidaan edelleen siirtää niitä tarvitseville tahoille. Hankkeessa tavoitellaan malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, parantamaan kuvailutiedon laatua sekä vähentämään ja keskittämään luettelointiin liittyvää työtä kansallisella tasolla olemassa olevia malleja ja menetelmiä hyödyntämällä.

Kuvailutietoihin liittyvää prosessien uudistamista viedään eteenpäin hankkeena, koska kuvailutietojen formaatteihin ja standardeihin on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat koko kirja-alaan. Muutoksia on tärkeää tarkastella ja pohtia yhdessä kaikkiin metatietoprosessiin osallistuvien tahojen kanssa. Sisältöjen kuvailun näkökulmia on tarvetta laajentaa ja huomioida käyttäjien tarpeita ja käyttöyhteyksiä.

Kirjastojen aktiivinen mukanaolo kirja-alan kokonaisprosessissa tehostaa ja nopeuttaa kuvailuprosessia. Yhtenäiset kuvailukäytännöt mahdollistavat yhteiset säännöt ja toimintatavat. Eniten tästä hyötyvät asiakkaat, jotka saavat julkaistavista aineistoista laadukaampaa sisältötietoa ja aineisto on nopeammin kirjastoista lainattavana.

Hankkeen aikana kirjastojen kuvailutyö tullaan keskittämään yleisten kirjastojen valtakunnalliseen kuvailukeskukseen. Tarkoitus on sen avulla saada kuvailutyön kustannukset kustannustehokkaammiksi ja vapauttaa henkilöstöresursseja asiakaspalveluun.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on edistää yleisten kirjastojen osallistumista yhteisluettelo Melindaan, josta löytyvät kaikkien suomalaisten kirjastojen kokoelmat ja josta kirjastot voivat tarvittaessa kopioluetteloida omiin kirjastojärjestelmiinsä tarvittavia metatietoja. Hankkeen aikana perustettava yleisten kirjastojen kuvailukeskus tuottaa uutuusaineistojen kuvailutiedot sekä yleisille kirjastoille että Melindaan.

Vaikka varsinaista kuvailutietohanketta ei enää ole käynnissä, jatkuu Helsingin kaupunginkirjaston ja Kansalliskirjaston yhteistyö kuvailuprosessin uudistamiseksi. (lisäys 4.9.2018).