Koulutusyhteyshenkilöiden kokous 5.11.2019

Koulutusyhteyshenkilöiden kokous 5.11.2019

Muistio

Paikka: Oulun pääkirjasto, kokoustila Nöömanni, 4. krs.

Aika: 5.11.2019 klo 9.00– 14.00
 

Paikalla:

Asko Autio, Turku

Anneli Haapaharju, Vaasa

Mervi Heikkilä, Seinäjoki

Hanna Huovinen, Lahti

Salla Hyökki, Tampere

Päivi Jokitalo, LSAVI

Inka Jousea, Lahti

Leila Juusola, Porvoo

Heidi Karhu, Oulu

Leena Kinnunen, Rovaniemi

Tiina Kolehmainen, Kuopio

Merja Kummala-Mustonen, PSAVI

Aija Laine, Vake (muistio)

Vesa Liminka, Joensuu

Päivi Litmanen-Peitsala, Vake

Tanja Markkula, Vaasa

Heli Muhonen, Kuopio

Ritva Nikola, Oulu

Mikko Paajala, Oulu

Hanna Pitkänen, Lahti

Jarkko Rikkilä, Tampere

Laura Similä, Oulu

Riikka Sirviö, Oulu

Anne Suvanto, Porvoo

Marjo Vornanen, Kuopio

Johanna Vuorinne, Kuopio
 

Kokousasiat:

9.00 – 9.30

Aluehallintoviraston ajankohtaiset asiat, Merja Kummala-Mustonen ja Päivi Jokitalo

Valtionavustusten haku on alkanut ja avoinna 2.12 saakka. Uusi sivusto, aviavustukset.fi, avautunut. Sivuston kautta käytettävissä mm. hankkeiden visualisointi.

Peruspalvelujen arviointi 2020 liittyy tiloihin. Tuloksia peilataan asiakaskyselyn tuloksiin, esim. poikkeavatko henkilökunnan näkemykset asiakkaiden näkemyksistä. Ennakkoselvityksenä on tehty jo omatoimikirjastoselvitys, josta on tulossa raportti.

Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaito vahvistaviin toimenpiteisiin haettavissa 5.12.2019 saakka.

Avien tavoitteita osaamisen kehittämisessä:

 • koulutussisällöt linjassa ja oikein ajastettuina ake-koulutuksiin nähden
 • toimialarajat ylittäviä koulutuksia jatketaan
 • (uusien) kirjaston johtajien osaamistason nostaminen
 • osaamisen kehittäminen keskeisenä osana tarkastajien kirjastokäyntejä
 • striimatut koulutukset

Loppuvuodesta tulossa vielä Lakipäivä 29.11. Helsingissä, joka myös etälähetetään.

Keväällä 2020 tulossa mm. seuraavaa:

 • TEAviisari: työpaja ja lähtölaukaus webinaari 6.2.2020 Tampereella: kuntakohtaisten tulosten läpikäyntiä ja työstämistä.
 • maaliskuussa Kestävä kehitys - webinaari
 • Saavuttavuuspäivä 22.4.2020 Helsingissä
 • Peruspalvelujen arviointi 9.9.2020 Helsingissä: tulokset ja case-tapaukset
 • 11.11.2020 Saavutettavuus eri näkökulmista

Opintomatkat

 • syys-lokakuu 2020, uudet kohteet, esim. Hollanti/Skotlanti

Ake-koordinaattoreiden koulutukset keväällä 2020:

9.30 – 10.00

Oppimisalustatyöryhmän alustus ryhmäkeskustelun pohjaksi, Asko Autio ja Tero Nummila (Teams-yhteydellä)

(Työryhmä: Asko Autio, Anneli Haapaharju, Inka Jousea, Aija Laine, Tero Nummila ja Johanna Vuorinne)

Oppimisalusta Turussa lähtenyt liikkeelle digihankkeen tiimoilta. Turussa kartoitettiin ensin oppimisalustavaihtoehtoja, perusajatuksena oli kustannustehokas, lisenssivapaa ja ylläpidollisesti turvattu ei-kaupallinen alusta. Käyttöön valikoitui Moodle.

Valintakriteereitä mm. seuraavat:

 • kustannukset
 • ei tuoteperhesidonnaisuutta
 • rakenteen ja ulkoasun hallinta kirjaston hallussa
 • materiaalien siirrettävyys
 • yksi kirjautuminen kaikille käyttäjille
 • materiaalien toimivuus eri asiakasympäristöissä
 • tunnettuus ja valmiit sisällöt
 • työkalut ostettujen sisältöjen hallintaan
 • opiskelijalla mahdollisuus oman oppimisen seurantaan ja mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin

Järjestelmän ylläpitovastuu on Turun tietohallinnolla, kirjastolla pääkäyttäjien ja rakenteen hallinta.

Kurssisisältöjen tuottajaksi pääsee rekisteröitymällä käyttäjäksi. Kurssiavaimella saa sisältöjä käyttöönsä.

Peruajatuksena on, että sisällöt ovat avoimia, lisensoituja esim. CC BY 4.0, tai CC BY-SA.

Osaamismerkit on tarkoitus ottaa käyttöön itsenäisesti etenevillä kursseilla.

Mikäli muut kirjastot lähtevät mukaan Liboppiin, Turku hoitaa jatkossakin ylläpidon. Ennen tämän vuoden hankehaun sulkeutumista pitää kuitenkin tietää mukaan lähtevät kirjastot, jotta Turussa osataan varautua tarvittavaan henkilötyömäärään.

Askon ja Teron esitys.

10.00 – 11.30 Ryhmäkeskustelut

Ryhmäkeskustelun aiheita:

 • Työryhmän tavoitteet. Mitä työryhmän toiminnalla tavoitellaan? Mikä on ensi vuoden tavoite, entä pidemmän tähtäimen tavoite?
 • Yhteinen oppimisalusta. Mitä hyötyä ja mitä ongelmia mahdollisesti? Millaisia tavoitteita alustan käyttöönotolla on? Miten mahdollinen käyttöönotto organisoidaan? Resurssit alueilla?
 • Kouluttajille tehtävä kysely
 • Työntekijävaihdot ja työnkierto – mentorointi ja vertaisoppiminen

11.30 – 12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15– 13.30 Ryhmäkeskustelujen purku ja yhteenveto

Ryhmä 1:

Oppimisalusta:

 • yhteinen oppimisalusta tarpeen, tarvitaan kuitenkin työryhmä, tai toimituskunta, joka koordinoi tarkemmin kokonaisuutta
 • osaamismerkkien käyttöönotto hyvä asia
 • kysymyksiä herättää mm. se, miten tiedetään, käytetäänkö alustaa omatoimiseen opiskeluun, ja miten tapahtuu oppimisen seuranta, toisaalta, onko tarpeen seuratakaan

Työryhmän tavoitteet:

 • yksi yhteinen iso tapaaminen kerran vuodessa, jossa päätetään seuraavan vuoden teema
 • tavoitteena AKE-yhteistyön parantaminen
 • vertaistuki tärkeää
 • kokousten esivalmistelua pienemmissä työryhmissä, asiat isoon kokoukseen käsiteltäväksi

Ryhmä 2:

Oppimisalusta:

 • koulutusmäärät ovat nyt melko suuret, Moodle voi olla tuloksellisempi ja vaikuttavampi
 • edullinen ratkaisu, mutta mikä on pysyvyys, voivatko kustannukset olla aina Turun hakemuksessa
 • jalkauttaminen henkilökunnalle mietityttää, miten onnistuu käytännössä
 • ei aikaa ja halukkuutta miettiä muita oppimisympäristöjä, koska esityö on jo tehty
 • mikä on vaken rooli koordinoinnissa?
 • sisällöntuotannossa pitää määritellä työnjako, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä
 • hyvää sen, että työstetään yhteisiä materiaaleja yhteistyössä
 • toisaalta hyvä, että mahdollista myös omien materiaalien tuottamisen
 • ensi vuoden teema digituki, mutta mitä sen jälkeen?

Työryhmän tavoitteet

 • tavoitteena oppimisalustan sisältöjen koordinointi ja hallinnointi
 • verkostoituminen ja tiedon jako

Ryhmä 3:

Oppimisalusta:

 • kysymyksiä mm. aineiston tallennuksesta, voiko Moodle toimia myös tallennusalustana?
 • kaikki aineisto ei ole saatavilla CC-lisensseillä, esim. lanu-työn materiaalit
 • miten haastavaa on saada oppimisvelvoitteita kentällä läpi, koska alueilla ollaan jo nyt aika kuormittuneita
 • miten digiosaamattomat saadaan käyttämään oppimisalustaa
 • millainen viidakko Moodlesta muodostuu ilman hierarkioita, erityisesti tottumattoman käyttäjän näkökulmasta
 • päivitysvastuu, kuka päivittää, kun materiaali vanhenee?
 • helpompaa hallita kokonaisuutta, jos materiaalia ei ole liikaa
 • kuka antaa osaamismerkkejä, miten vaikuttaa alueellisiin yhteistyösuhteisiin
 • osaamismerkkien yhteismitallisuus, kuka tarkastaa?
 • ei haluta kuorimittaa liikaa ake- henkilöstöä, eikä alueen kirjastojen henkilöstöä
 • ruotsinkielinen materiaali?
 • Seinäjoki vie lanu-sisältöjä Moodleen ensi vuoden aikana

Työryhmän tavoitteet:

 • yhteistyön kehittäminen ake-alueiden ja muiden toimijoiden välillä
 • koordinointi, päällekkäisen työn välttäminen
 • ajankohtaisen tiedon jako, verkostoituminen
 • yhteisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä
 • teemoitetut tapaamiset, joiden pohjalta johtopäätökset
 • johtopäätökset ja päätöksenteko, jotta päästään eteenpäin, tosin kuntaorganisaatio taustalla vaikuttaa

Ryhmä 4:

Oppimisalusta

 • tarpeita alustan käyttöönotolle on, eritysesti digihankkeen puitteissa
 • ei haluta kuitenkaan kuormittaa liikaa nykyistä AKE-väkeä
 • Tampere voisi viedä oppimisalustalle asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvää aineistoa
 • aineiston kuratointi ja oppimisen pitkäjänteisyys tärkeää
 • Lapissa on otettu alusta jo käyttöön digihankkeen teemoilta, Lappi voisi viedä ainakin saamelaiskirjaston aineistoja alustaan
 • oppimisalustatyöryhmän toimintaa järkevää viedä toimituskuntatyyppisesti eteenpäin
 • pohdittavaa mm. sisällöt, ulkoasu ja oppimismerkit
 • Liboppi –kiertue alueilla lanseeraukseen liittyen
 • muiden alustojen testausta hyvä tehdä, vaikka päädyttäisiinkin tässä vaiheessa ottamaan Moodle käyttöön

Työryhmän tavoitteet:

 • teemoitetut kokoukset ja aiheet, jotta oikeat ihmiset ovat paikalla
 • koordinointi, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä

Yhteenveto ryhmäkeskusteluista:

Yhteenvetona todetaan, että oppimisalusta nähdään mahdollisuutena pitkäjänteiseen oppimiseen ja kuratoituihin kokonaisuuksiin. Oppimisalustatyöryhmä laatii selvityksen, johon sisällytetään mm. tämän kokouksen keskusteluissa esiin nousseet asiat. Kokouksen pohjalta kaikki alueet ovat halukkaita käyttöönottoon ainakin jossain määrin.

Oppimisalustan toimituskunta koordinoi kokonaisuutta. Toimituskunnassa mukana Asko (Turku), Inka (Lahti), Tampere (edustaja avoin), Aija, Kuopio (edustaja avoin), Leila ja Oulu (edustaja avoin). Aija kutsuu ryhmän koolle.

Vaken rooli oppimisalustan käyttöönottoon ja työryhmän toimintaan nousi keskustelussa esille. Aija laatii tästä keskustelupohjan ja kutsuu Teams-kokouksen koolle.

Kokoukset koulutusaiheen tiimoilta kaksi kertaa vuodessa. Pienryhmissä työstetään rajatumpia kokonaisuuksia. Oppimisalustan toimituskunta aloittaa ensimmäisenä pienempänä työryhmänä ja jatkaa nyt toimivan oppimisalustatyöryhmän toimintaa selvityksen valmistuttua.

13.30 – 14.00 Muut ajankohtaiset asiat ja seuraava kokous

Digitukihankkeelle omat verkkosivut Kifi-kokonaisuudessa.

Lanu-päivät marraskuussa 2020.

Seuraava kokous maaliskuussa Rovaniemellä kaksipäiväisenä, 19. -20.3.