Yhteistyö KL-Kuntahankintojen kanssa

Yleisten kirjastojen konsortio tekee yhteistyötä KL-Kuntahankintojen kanssa tällä hetkellä erityisesti e-aineistoihin liittyvien kilpailutusten osalta.

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä sekä vastaa sopimusvalvonnasta. KL-Kuntahankintojen asiakkaina on 96 % Suomen kunnista.

Solmitut puitesopimukset ovat yleensä 4-vuotisia.

Konsortion ohjausryhmä päättää mitä yhteishankintoja lähdetään tekemään KL-Kuntahankintojen kanssa. Konsortion jäsenet voivat tehdä ehdotuksia ohjausryhmälle niitä kiinnostavista kilpailutuksista.

KL-Kuntahankintojen sivuilla on tietoa vireillä olevista kilpailutuksista ja solmituista puitesopimuksista. 

Kun KL-Kuntahankinnoilla on hyväksytty ja voimassa oleva puitesopimus, tiivistelmä sopimuksesta tulee KL-Kuntahankintojen sivuille samoin ilmoittautumislomake puitesopimukseen. Konsortio tiedottaa jäseniään meneillään olevista kilpailutuksista ja voimassa olevista sopimuksista.

Yleisten kirjastojen konsortio tarjoaa asiantuntemuksensa kun valitaan kilpailutukseen tulevan aineiston tai palvelun sisältöä. Konsortion kautta on mahdollista saada myös tukea aineiston käyttöönottoon, markkinoimiseen ja tiedottamiseen liittyen.

Lisätietoja meneillään olevista kilpailutuksista: marja.hjelt@hel.fi