Usein kysytyt kysymykset

Kirjastomme on osa seutukirjastoa. Pitääkö kaikkien seutukirjastoon kuuluvien kuntien liittyä erikseen Yleisten kirjastojen yhteistyösopimukseen? Entä jos kuntamme ostaa kirjastopalveluita toiselta kunnalta?

Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus solmitaan aina kuntien välille. Mahdolliset ostopalvelusopimukset eivät muuta tilannetta.
 

Yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksessa sanotaan, että hankintayhteistyötä tehdään KL-Kuntahankintojen kanssa. Kun kuntamme hyväksyy sopimuksen täytyykö sen käyttää aina KL-Kuntahankintojen palveluita hankinnoissaan?

Ei täydy. Sopimus on liittyvän kunnan ja Helsingin kaupungin välinen sopimus. Yhteistyösopimukseen liittyminen ei velvoita ostoihin eikä luo automaattisesti sopimussuhdetta KL-Kuntahankintoihin.