Keskuskirjastokokous 29.1.2009

Paikka: Helsingin kaupunginkirjasto, Pasila, Auditorio (2. kerros)
Osoite: Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9 (kartta)
Läsnä: n. 60 henkilöä eri kirjastosektoreilta

Ohjelma

10.00 - 10.20 Aamukahvit

10.20 - 10.30 Tilaisuuden avaus

Maija Berndtson, Helsingin kaupunginkirjaston - Yleisten kirjastojen keskuskirjaston kirjastotoimen johtaja avasi kokouksen ja käsitteli puheenvuorossaan seuraavia asioita:

  • Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston verkkopalvelupäivää, joka pidettiin edellisenänä päivänä Fabianiassa. Siellä esiteltiin Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston tehtäviä ja palveluja, RAKE:n, Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen kautta tulevaisuuden suunnitelmia, ensi vuonna voimaanastuvan Yliopistolain vaikutuksia kirjastokentällä sekä Marc 21:n käyttöönottoa. Kirjastosektoreille oli varattu myös puheenvuorot, jonka jälkeen käytiin keskusteluja. 
  • Keskustakirjaston suunnittelun tämän hetkinen tilannetta. Suunnitelu etenee ja se on saanut erillisrahoitusta hankesuunnitteluun.
  • Helsingin kaupunginkirjaston käyttölukuja 2008: lainaus on hieman laskussa, kävijät hieman nousussa ja verkkokäynnit pysyneet suunnilleen ennallaan.

10.30 - 10.50 Opetusministeriön puheenvuoro

Hannu Sulin, Opetusministeriön kulttuuriasianneuvos kertoi ajankohtaisista asioista Opetusministeriön näkökulmasta sekä Yleisten kirjastojen toimintaympäristön muutostekijöistä lähivuosina. Esitykset löytyvät verkosta:

10.50 - 12.00 Yleisten kirjastojen neuvoston strategia

YKN-strategiatyöryhmä kertoi työskentelystään ja missä vaiheessa ollaan menossa nyt. Parhaimman kuvan työn etenemisestä saa KirjastoWikistä, jonne tähän astiset tekstit on viety kommentoitaviksi.

12.00 - 13.00 Lounasaika

13.00 - 13.30 Kansallinen Digitaalinen Kirjasto KDK: missä mennään -katsaus

Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen johtaja keskittyi esityksessään KDK:n tilannekatsaukseen ja suunnitteilla olevaan yhteisluetteloon.

13.30 - 13.50 Mediakasvatus kirjastoissa

Pirjo Sallmén, Helsingin kaupunginkirjaston/Suomen kirjastoseuran suunnittelija keskittyi mediakasvatukseen ja sen mahdollisuuksiin kirjastoissa.

13.50 - 14.10 Yleisten kirjastojen uudistettu tilastotietokanta

Kristiina Kontiainen, Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistystoimentarkastaja kertoi juuri avatusta uudistetusta Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannasta esimerkkien valossa.

14.10 - 14.30 Päiväkahvit

14.30 - 15.30 ”Kirjatemppeleistä media- ja kulttuuritaloiksi”

Pernille Schaltz, Kööpenhaminan pääkirjaston johtaja edusti Keskuskirjastokokouksessa kansainvälisyyttä kertomalla uusista suunnitelmista ja ajatuksista Kööpenhaminassa sekä muualla Tanskassa.

15.30 - 16.00 Loppukeskustelu

Loppukeskustelussa keskusteltiin ennen kaikkea Pernille Schaltzin esitelmän herättämistä ajatuksista YKN-strategiaan peilattuna.