Keskuskirjastotoiminta

Helsingin kaupunginkirjasto on vuodesta 1981 alkaen toiminut yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Tämän tehtävän hoitamista varten keskuskirjasto saa vuosittain erillistä valtionavustusta.

Ajankohtaista

 • Keskuskirjastokokous 19.1.2017kokousmuistio
  Kokouksen teemana oli "Maa on lailla rakennettava"
  Kirjastokaista suoralähetti koko tilaisuuden, videoesitykset löytyvät täältä
   
 • Keskuskirjastokokous 28.1.2016, kokousmuistio 
  Kokouksen teemana oli "Rämettyneet työprosessit kuntoon". Muistiossa on yhteenvedot esityksistä ja linkit esityksiin, Kirjastokaista kuvasi kaksi esitystä.
 • Kaukopalvelukysely henkilöasiakkaille ja kirjastoille, syksy 2015
  - Linkki

 • Keskuskirjastokokous pidettiin 29.1.2015 Helsingissä, teemalla "Lukeminen pysyy, muodot muuttuvat". Kokouksen muistio, jossa mukana linkit pdf- ja videoesityksiin, löytyy täältä.

  Maakuntakirjastojen kaukopalvelu / Jaana Heikkilä
  Kyselytutkimus maakuntakirjastojen kaukopalveluhenkilöstölle
  - verkkoversio

 • Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013
  verkkoversio (pdf)

 • Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys englanniksi: Report on the Interlibrary Loan Service 2013
  - Report on the net (pdf)

 • Keskuskirjastokokoukset: 2017, 20162015201420132012, 201120102009, 2008
   

Keskuskirjastotehtävä

Keskuskirjastotehtävästä säädetään Laissa yleisistä kirjastoista sekä tarkemmin Kirjastoasetuksessa. Keskuskirjastotehtävä muuttuu valtakunnalliseksi kehittämistehtäväksi OKM:n asetuksen yleisistä kirjastoista myötä 1.1.2018.

Keskuskirjastotehtävistä vastaa Helsingin kaupunginkirjastossa 1.6.2017 lähtien Valtakunnalliset kehittämistehtävät -yksikkö, joka koostuu kolmesta tiimistä:

Valtakunnalliset kehittämistehtävät -yksiköstä vastaa yksikön päällikkö Matti Sarmela.

Valtakunnallinen kehittämisyksikkö sekä kaupunginkirjaston Aineisto- ja metatietoyksikkö vastaavat yhdessä Monikielisestä kirjastosta, yleisten kirjastojen konsortion toiminnasta sekä yleisten kirjastojen osuudesta valtakunnallisen metadataprosessin kehittämisessä.

Monikielinen kirjasto (entinen Ulkomaalaiskirjasto), jonka tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän.

Keskuskirjastolla on edustus YKN:ssä, Yleisten kirjastojen neuvostossa. Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtaja on YKN:n pysyvä jäsen ja keskuskirjaston johtava suunnittelija on YKN:n ja sen työvaliokunnan sihteeri.

Yhteyshenkilö:
Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori
puh. 09-310 85430
erkki.lounasvuori@hel.fi