Julkaisut

Tällä sivulla olevat linkit pyritään pitämään ajantasaisina, mutta Kirjastot.fi:stä riippumattomista syistä on osa materiaaleista saattanut kadota verkosta. Kaikki pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Kirjastoalan suosituksia ja linkkejä viranomaistietoon

Selvityksiä ja hankkeita

Raportteja

Opinnäytetöitä

Huom! Turun AMK-kirjastojen opinnäytetöiden linkitykset toimivat tällä hetkellä vajaasti. Asiaa tutkitaan.

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -projekti 2011-2014:

Kansainvälisiä suosituksia ja raportteja

Linkit muille julkaisusivuille

Yleisten kirjastojen tilastoraportteja

Kirjastoalan selvityksiä

Matkakertomuksia

Julkaisuarkisto

Kirjastohistoria ja kirjastorakennukset

Kirjastokaistan koulutuskanava

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopäivien esitelmiä

Kirjastoille suunnattujen koulutusten materiaaleja ja muita esityksiä / Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansalliset käyttäjäkyselyt / Kansalliskirjasto

OKM: Julkaisuja