Julkaisut

Kirjastoalan suosituksia ja linkkejä viranomaistietoon

Selvityksiä ja hankkeita

Raportteja

Opinnäytetöitä

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -projekti 2011-2014:

Kansainvälisiä suosituksia ja raportteja

Linkit muille julkaisusivuille

Yleisten kirjastojen tilastoraportteja

Kirjastoalan selvityksiä

Matkakertomuksia

Julkaisuarkisto

Kirjastohistoria ja kirjastorakennukset

Kirjastokaistan koulutuskanava

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopäivien esitelmiä

Kirjastoille suunnattujen koulutusten materiaaleja ja muita esityksiä / Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansalliset käyttäjäkyselyt / Kansalliskirjasto

OKM: Julkaisuja