Electronican termit ajan tasalle

Alue

Luumu-ryhmä teki hiljattain pitkään ilmassa roikkuneen päätöksen YKL:n ns. teknoluokan 78.7816 uudelleennimeämisestä ja jakamisesta:

78.8916 Dance. Tekno

=>

78.8916 Elektroninen popmusiikki. Electronica. Ambient

78.89161 EDM (electronic dance music). Elektroninen tanssimusiikki 78.89162 Ambient. Downtempo

(Koko muistio: http://www.kirjastot.fi/fi-fi/foorumit/message.aspx?threadId=c08e153a-b…)

Tämän ns. elektronican dokumentoinnin ajantasaistamista on pitkään toivottu myös asiasanojen osalta. Tällä hetkellä tilanne MUSA:ssa näyttää suunnilleen näin muinaiselta:

Asiasana/Ämnesord:

tekno

Huomautus/Anmärkning:

Elektronisesti tuotettu, klubiympäristöön tarkoitettu tanssittava popmusiikki, jota luonnehtii yleensä hyvin nopea tempo ja instrumentaalisuus (poikkeuksena teknorap). Tekno on myös varsin usein hyvin anonyymisti sävellettyä ja esitettyä.

Laajemmat termit/Vidare termer:

popmusiikki

Rinnakkaistermit/Relaterade termer:

ambient dance diskomusiikki drum 'n' bass house teknorock rock

Ruotsinkielinen asiasana/Svenskt ämnesord:

techno

Pyytäisin teitä nyt lähettämään ehdotuksia uusiksi elektronisen pop(ulaari)musiikin MUSA-asiasanoiksi joko tähän ketjuun tai allekirjoittaneelle suoraan alla olevaan osoitteeseen. Mukana saisi mielellään olla myös mahdollisimman tarkkoja ehdotuksia määritelmiksi, viittaussuhteita muihin termeihin jne.

Tommi Viitamies sihteeri Luumu-ryhmä tommi.viitamies@hel.fi

Score: 0

Olen kaksi vuotta säännöllisin väliajoin miettinyt tähän vastaamista, joten tässä nyt tulee aika pitkää pohdintaa. Tässä nyt on vain olemassa olevan asiasanoituksen kommentointia, mutta voin kyllä myös kirjoittaa tarkemmat ehdotukset uusista/muutettavista asiasanoista, määritelmineen ja viittaussuhteineen.

Kartoitin ensimmäisenä MUSA:n asiasanojen hierarkiaa kaiken elektronisen musiikin osalta, ja se näyttää näin sekavalta:

 • populaarimusiikki
  • ambient
 • elektroninen populaarimusiikki
  • dubstep
 • popmusiikki
  • dance
   • trance
  • diskomusiikki
   • house
  • tekno
  • rock
   • teknorock
 • elektroakustinen musiikki

+ drum ’n’ bass. Tällä asiasanalla ei ole yläkäsitettä, eikä sitä voi kirjoitusasunsa vuoksi myöskään hakea Fintosta tällä hetkellä. Kirjoitusasu on se jota musiikkimediassa ja harrastajien keskuudessa käytetään, mutta ehkä se pitäisi kuitenkin muuttaa muotoon drum & bass?

Suurin ristiriita MUSA:n ja YKL:n välillä on sanojen populaarimusiikki ja popmusiikki käytössä. MUSA:n määritelmän mukaan popmusiikilla kuvataan ”populaarimusiikin ilmiöitä 1950-luvulta alkaen, jotka eivät ole bluesia, jazzia, viihdettä tai laulelmia”. Vaikka esim. fuusiojazzissa usein syntikoita käytetäänkin, niin elektronisen musiikin voinee kuitenkin laskea menevän kokonaan noiden neljän ilmiön ulkopuolelle. Elektroninen popmusiikki olisi siis johdonmukaisempi asiasana - YKL:ssähän (78.8916) se on jo tuossa muodossa.

Tämän alakäsite on puolestaan elektroninen tanssimusiikki, joka esiintyy luokan 78.89161 nimessä mutta ei missään asiasanastossa. Nythän asiasanan tanssimusiikki määritelmässä lukee näin: "Termillä ei tarkoiteta 1980- ja 1990-lukujen diskomusiikkiin rinnastuvaa "dance"-ilmiötä, josta käytetään diskomusiikin lisäksi tai sijasta termejä hip hop, house jne." Mielestäni voisi olla perusteltua ryhtyä käyttämään tätä "elektronista tanssimusiikkia", joka viittaa musiikin funktioon eikä genreen, kuten diskomusiikki, hip hop, house, jne.

Elektronisen tanssimusiikin alakäsitteitä eli toistensa assosiatiiviset käsitteet ovat nuo nykyiset dance, trance, house, tekno, drum ’n’ bass ja dubstep. Näiden termien määritelmät ovat kyllä MUSA:ssa tällä hetkellä jo melko hyviä, mutta dancen korvaisin dance-popilla, joka avaa tyylin sisältöä paremmin. Kyse on nimenomaan tanssimusiikista vaikutteita ottavasta listapopista, ei mistä tahansa tanssimusiikista.

Tämän ehdottamani elektronisen tanssimusiikin ja diskomusiikin välisen rajan vetäminen voi olla vaikeaa. Suurin osa 1970-luvun disco-hiteistä on pääasiallisesti livebändin soittamia. Vuosikymmenen loppupuolella syntetisaattori ja rumpukone tulivat mukaan soitinpalettiin, mutta yleensä sivuosaan (poislukien lähinnä Donna Summerin I Feel Love). Puhtaasti elektroniseksi tanssimusiikiksi voi kuitenkin laskea myöhemmät alagenret (mm.  electrodisco, italodisco ja hi-NRG). Jos diskomusiikki-sanaa aletaan käyttää näin selvästi tiettyyn aikaan ja tyyliin sidotusti, saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa korvata se asiasanalla disco. Näin siis disco ja elektroninen tanssimusiikki muodostuisivat popmusiikin alakäsitteiksi.

Teknorock on ehkä MUSA:n vanhanaikaisin käsite. Itse olen aina kutsunut tätä musiikkia krautrockiksi, enkä ole kuullut kenenkään tarkoittavan teknorockilla tuota tyyliä. MUSA:ssa sanotaan, että sanaa ”ei käytetä myöhempien aikojen teknomusiikin kuvaamiseen”, mutta oman kokemukseni mukaan termiä käytetään nykyään vain ja ainoastaan tuosta musiikista, eli teknosta vaikutteita ottaneesta rockista joka oli muodissa 1990-luvulla.

Ymmärrän miksi ”teknorockilla” on korvattu brittimedian 1970-luvulla keksimä puolirasistinen ”krautrock”-termi, mutta musiikin tekijät ja fanittajat ovat itsekin omaksuneet sen oikeaksi sanaksi kuvaamaan tätä musiikkia (Faustilla on Krautrock-niminen biisikin). Oman tietämykseni mukaan vain tuo sana välittää asiakkaille sen mitä tässä tarkoitetaan. Esim. PIKI-kirjastojen molemmissa tyyliä käsittelevissä kirjoissa tuo sana on näkyvällä paikalla: Krautrock : cosmic rock and its legacy ja Future days : Krautrock and the building of modern Germany.

Oma ongelmansa ovat ns. Berliinin koulukunnan artistit kuten Tangerine Dream ja Klaus Schulze, joista on vaikea määritellä ovatko ne "teknorockia", progressiivista rockia vai epämääräisesti määriteltyä elektronista pop(ulaari)musiikkia. Heidän uransa on alkanut krautrock-skenestä, samoin kuin Kraftwerkillä, mutta valtaosa heidän tuotannostaan on niin perinpohjaisen elektronista ja rock-perinteelle vierasta, että sen kutsuminen tekno-, kraut- tai miksikään rockiksi on kyseenalaista. Englanninkielisessä maailmassa käytetään usein termiä ”progressive electronic” ja tietyllä tapaa tämän tyylin sisällyttäminen uuteen YKL-luokkaan 78.89113 Progressiivinen rock onkin perusteltua, rock-sanasta huolimatta.

Score: 0

Kiitos Ilarille kommentoinnista!

Ensi lukemalta allekirjoitan itse varsin pitkälti nämä pohdinnat. Tartun ilomielin tarjoukseesi "kirjoittaa tarkemmat ehdotukset uusista/muutettavista asiasanoista, määritelmineen ja viittaussuhteineen". Sen voisi lähettää joko tähän ketjuun tai minulle yksityisviestinä.

Tommi V.

 

Score: 0

Kyseenalaistan heti pari omaa ajatustani: diskomusiikki on tietysti sen niminen, jotta se ei sekaantuisi disko-rakennuksiin. Disco puolestaan on kirjoitusasu jota kielitoimisto ei suosittele - itse ajattelin että nimenomaan tuo c erottaisi sen diskoista paikkoina, mutta varmaan tuo nykyinen termi on kuitenkin se yksiselitteisin.

Toinen juttu on elektronisen popmusiikin ja elektronisen tanssimusiikin suhde. Tiukan hierarkisesti ajateltuna jälkimmäinen toki on ensimmäisen alakäsite (koska kaikki elektroninen tanssimusiikki on elektronista popmusiikkia), mutta en tiedä onko se kuitenkaan tarkoituksenmukaista asiasanaston kannalta. Ne molemmat voisivat olla popmusiikin alakäsitteitä ja toistensa rinnakkaiskäsitteitä.

Keskeinen ero näiden välillä on tosiaan musiikin funktiossa: elektroninen popmusiikki on elektronisin keinoin tuotettua ”kuuntelumusiikkia”, joka voi noudattaa pop-musiikin laulurakenteita tai sitten muistuttaa progressiivisen rockin pitkiä ja monimutkaisia kehityskaaria (esim. ambient ja krautrock). Tanssimusiikki on helpompi määritellä: siinä rytmi on vähintään yhtä keskeisessä osassa kuin melodia. Kirjoitan näistä molemmista termeistä tarkemmat asiasana-ehdotukset myöhemmin.

Ajattelin että laitan omia ehdotuksiani tänne asiasana kerrallaan aakkosellisessa järjestyksessä, jotta ehkä joku muukin voi osallistua. En ole kuitenkaan asiasanoituksen asiantuntija, pelkästään elektronisen musiikin asiantuntija. Käytän asiasanoitukseni lähteinä omaa kokemustani elektronisesta musiikista ja aiheesta lukemiani teoksia, mutta jonkin verran myös All Music Guiden, Discogsin ja Rate Your Musicin määritelmiä ja genrerajauksia.

Tämä ei ole mikään konkreettinen muutosehdotus vaan teoreettista utopiaa, mutta musiikin asiasanastoon olisi tarkoituksenmukaista liittää ääninäytteitä. Esimerkiksi housen ja teknon erottaminen toisistaan on maallikolle erittäin hankalaa (minkä vuoksi elektroninen tanssimusiikki voi monessa yhteydessä olla järkevin asiasana), ja sitä helpottaisi huomattavasti havainnolliset ääninäytteet.

Onneksi olemassa on sentään Ishkur's Guide to Electronic Music, joka toki menee edellämainittujen tietokantasaittien tapaan paljon kirjastojen tarpeita syvemmälle mikrogenreihin. En myöskään pidä opasta kovin tarkkana muun kuin tanssimusiikin osalta. Sivun vasemmassa reunassa oleva karkein genrejako kuitenkin mielestäni sopii hyvin asiasanoituksen kanssa yhteen, ja sitä kautta pystyy muodostamaan ehkä jonkinlaisen käsityksen asiasanojen tarkoittamasta soundimaailmasta ja tyylilajista. Junglen sijaan asiasanastossa käytetään drum 'n' bassia ja hardcore (techno) lasketaan osaksi teknoa.

Tuossa karkeassa listassa onkin kaksi asiasanaa, breakbeat ja downtempo, jotka kannattaisi mielestäni ottaa käyttöön. Laitan niistä asiasanaehdotukset sitten kun on niiden vuoro aakkosissa. Aloitan lähiaikoina ambientista, jolle teen oman postauksensa.

Score: 0

Omat muutokseni ja lisäykseni ovat lihavoituja, lopuksi yleisiä kommentteja muutoksista.

KÄYTETTÄVÄ TERMI ambient
YLÄKÄSITE elektroninen popmusiikki
ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
avantgarde
dub
house

meditaatiomusiikki
new age -musiikki
tekno
ympäristömusiikki
äänimaisema

KORVATUT KÄSITTEET
ambient house
dark ambient
experimental ambient


HUOMAUTUS :

1970-luvulla syntynyt populaarimusiikkityyli, jossa on pyritty luomaan yleensä elektronisin soittimin erilaisia, tavallisesti harmonisia ääniympäristöjä. Puhtaassa ambient-musiikissa rytmillä on hyvin pieni merkitys. Termiä suositellaan käytettäväksi lähinnä vain vuoden 1975 jälkeen syntyneestä musiikista.

Ambient-sanaa käytetään myös 1990-luvulla rave-kulttuurin johdannaisena syntyneistä genreistä kuten ambient breakbeat, ambient dub, ambient house, ambient pop, ambient techno, psybient ja experimental ambient. Viimeistä lukuun ottamatta niissä on enimmäkseen hidastempoinen rytmi, ja niiden yhteydessä suositellaan käytettäväksi rinnakkaiskäsitteitä: ambient housen yhteydessä asiasanaa house, ambient technon yhteydessä asiasanaa tekno, jne.

Kommentit:

Toisin kuin nykyisestä asiasanastosta voisi päätellä, kyse ei ole puhtaasti 1980- ja ’90-lukujen musiikista. Brian Enon useista 1970-luvun teoksista käytetään aivan oikein asiasanaa ambient. Ensimmäisenä ambient-levynä pidän ainakin itse vuoden 1975 Discreet Musicia, vaikka genren nimi tuleekin Enon tuottamasta neliosaisesta Ambient-sarjasta, jonka aloitti vuoden 1978 julkaisu Music for Airports.

Noin kymmenen vuotta myöhemmin syntyi genre nimeltä ambient house, joka on housen, ei ambientin alagenre. Näin ihan sillä perusteella, että tyyli syntyi house-klubien ns. chill out -huoneissa. Eno-tyylisellä ambientilla on toki ollut vaikutusta näihinkin artisteihin (mm. The Orb), mutta kyse on pohjimmiltaan eri musiikista. Näitä rave-lähtöisiä genrejä ovat myös nuo ambient breakbeat, ambient dub, ambient techno, jne. Oma lukunsa on sitten vielä industrial-alakulttuurisssa syntynyt dark ambient.

Ambient-sanaa käytetään siis hyvin erilaisista musiikkityyleistä, joten musiikin tarkan määrittelyn kannalta olisi hyvä käyttää muitakin asiasanoja, ainakin jos kyse on rytmisestä musiikista. Kumpi olisi parempi: se, että alagenrejä edustavista teoksista käytetään useaa asiasanaa (ambient ja house, tekno, dub, yms.), vai se, että jokaiselle tärkeimmistä ambient-genreistä olisi oma asiasanansa? Yllä olevissa muutoksissa olen käyttänyt ensimmäistä vaihtoehtoa.

Myös luokitus auttaa erottamaan erilaisia ambient-genrejä toisistaan: esim. Discreet Music menee luokkaan 78.88, koska se on luotu kokonaan nauhamusiikin menetelmin ja ambient house (yms.) luokkaan 78.89162. Joissain tapauksissa voi olla epäselvää laittaako ambient-levy luokkaan 78.89 vai 78.8916. Aiemminhan tuo jälkimmäinen ei olisi tullut kysymykseenkään, koska kyseessä oli elektronisen tanssimusiikin (”teknon ja dancen”) luokka, mutta nythän sinne voi laittaa kaikenlaista muutakin tarkemmin määrittelemätöntä konemusiikkia? Kirjaimellisesti ajateltuna 78.89 (musiikkikulttuurien sulautumat) sopisi lähinnä etnovaikutteisen ambientin luokaksi.

 

Score: 0

KÄYTETTÄVÄ TERMI breakbeat

YLÄKÄSITE elektroninen tanssimusiikki

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
dance-pop
drum & bass
hip hop
house
rock
funk
tekno
trance

KORVATUT TERMIT
big beat

HUOMAUTUS:

Synkopoituun rytmiin perustuva genre, jota luonnehtivat funkista, soulista ja hip hopista samplatut rumpu-”breakit”. Se ei ole yhtä bassovoittoinen kuin toinen synkopoituihin breakeihin perustuva elektronisen tanssimusiikin genre, drum & bass, vaan hyödyntää enemmän keskitaajuuksia.

Rumpusoundeissa tavoitellaan mahdollisimman ”isoa” soundia mm. kaikuefektejä käyttämällä ja kasaamalla monta rumpuraitaa päällekkäin. Muista elektronisen tanssimusiikin genreistä poiketen rumpukoneella ei yleensä ole merkittävää roolia, sen sijaan sähkökitaraa ja muita perinteisempiä rock-soittimia saatetaan käyttää, samoin kuin rockista tuttuja säröefektejä. Vaikka rumpujen lähde on yleensä elävä soittaja, sampleja manipuloidaan niin voimakkaasti, että elävä rumpali ei pysty välttämättä toistamaan niitä livenä.

Musiikki voi olla kokonaan instrumentaalista tai sisältää laulua ja rap-sampleja. Tempo voi vaihdella paljon (110-150 bpm) mutta on yleensä n. 140 bpm. Breakbeat ja etenkin big beat -niminen alagenre nauttivat 1990-luvulla suurta valtavirtamenestystä (esim. The Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim). Marginaalisempia alagenrejä ovat mm. breakbeat hardcore, breakcore, funky breaks ja acid breaks.

Kommentit:

Rumpubreakille voisi varmaan kirjoittaa selkeämmän määritelmän, mutta oma teoreettinen ymmärrykseni ei ole tämän tarkemmin artikuloitavassa muodossa. Myös tuntumani breakbeatin ja drum 'n' bassin välisestä erosta perustuu lähinnä siihen, että tunnistan kuulemalta heti kumpi on kyseessä, mutta en osaa selittää asiaa kovin hyvin. Sama ongelma on oikeastaan kaikessa rave-musiikissa, ja ehkä elektroninen tanssimusiikki -asiasanaa kannattaisi käyttää aina, ja jos oma asiantuntemus riittää, myös näitä tarkempia genrenimiä.

Breakbeat-termistä tekee tietysti ongelmallisen asiasanan se, että se tarkoittaa genren/genreperheen lisäksi myös tätä rumpubreakia, johon koko genre perustuu. Englanninkielisessä Wikipediassa käsitellään sanan molempia merkityksiä.

Score: 0

Jäin jumiin tuohon breakbeatiin ja miettimään, miten asian voisi paremmin ilmaista. Tässä on muokattu huomautus-teksti, joka toivoakseni havainnollistaa breakbeat-termin eri merkityksiä:

 

Synkopoituun rytmiin perustuva genre, joka on nimetty funkista, soulista ja hip hopista samplattujen breakbeatien mukaan. Niillä tarkoitetaan afroamerikkalaisessa rytmimusiikissa esiintyviä lyhyitä välisoittoja, joissa yhtyeen rytmiosasto soittaa noin yhden tahdin ajan soolona. Breakbeat-kappaleet rakentuvat näiden break-samplejen toiston päälle, saman lyhyen samplen muodostaessa usein kappaleen rytmisen pohjan alusta loppuun.

Vaikka rumpujen lähde on yleensä elävä soittaja, sampleja manipuloidaan niin voimakkaasti, että elävä rumpali ei pysty välttämättä toistamaan niitä livenä. Samplet voivat olla peräisin toisilta levyiltä tai varta vasten studiomuusikon soittamia. Musiikki voi olla kokonaan instrumentaalista tai sisältää laulua ja rap-sampleja. Tempo voi vaihdella paljon (110-150 bpm) mutta on yleensä n. 140 bpm.

Muista elektronisen tanssimusiikin genreistä poiketen rumpukoneella ei yleensä ole merkittävää roolia, sen sijaan sähkökitaraa ja muita perinteisempiä rock-soittimia saatetaan käyttää, samoin kuin rockista tuttuja säröefektejä. Rumpusoundeissa tavoitellaan mahdollisimman ”isoa” soundia mm. kaikuefektejä käyttämällä ja kasaamalla rumpuraitoja päällekkäin.

Breakbeat ja etenkin big beat -niminen alagenre nauttivat 1990-luvulla suurta valtavirtamenestystä (esim. The Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim). Marginaalisempia alagenrejä ovat mm. breakbeat hardcore, breakcore, funky breaks ja acid breaks.

Score: 0

Ja sitten eteenpäin:

KÄYTETTÄVÄ TERMI dance-pop
YLÄKÄSITE elektroninen tanssimusiikki

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
hip hop
house
tekno
trance

KORVATUT TERMIT
dance
eurodance

HUOMAUTUS:

1990-luvulla suosituksi tullut elektronisen tanssimusiikin laji, jota voi luonnehtia housen ja teknon helpotetuksi versioksi ("tanssipop"). Laulu ja melodisuus ovat siten tärkeämmässä osassa kuin muussa elektronisessa tanssimusiikissa. Tunnetuin dance-popin alagenre on eurodance, joka sisältää usein myös räppiä.

Termiä käytetään myös klubimusiikista vaikutteita ammentavien listapop-artistien (esim. Madonna, Kylie Minogue, Britney Spears, Lady Gaga) tuotannon tanssittavimmasta osasta.

 

Kommentit:

Dance-asiasanan käyttö näyttää olleen hyvin epäjohdonmukaista, johtuen varmaan tyylin suuresta suosiosta ’90-luvulla, eli siitä että näitä levyjä on (ollut) yleisissä kirjastoissa huomattavasti enemmän kuin valtaosaa muista elektronisen tanssimusiikin genreistä.

Etenkin tekno-sanaa on usein käytetty virheellisesti tästä musiikista, etenkin eurodancesta. PIKI:stä voin mainita esimerkkinä teknoksi asiasanoitetut (euro)dance-artistit 2 Unlimited, Basshunter, Cappella, Captain Hollywood, E-Type, Mr. President ja Waldo’s People. Sekaannukseen varmasti vaikutti suuresti Techno & Dance -kokoelmasarja, joka paria ensimmäistä osaa lukuun ottamatta sisälsi käytännössä vain dancea, ei teknoa.

Eurodancen kulta-aikana 1990-luvulla elektroninen tanssimusiikki oli myös niin uusi ilmiö valtavirrassa, että monet eivät osanneet erottaa näitä tyylejä toisistaan, eivätkä siten käyttää asiasanoja johdonmukaisesti. Eipä niitä nytkään ole helppo erottaa toisistaan, minkä vuoksi tuo ylemmän tason asiasana elektroninen tanssimusiikki olisi niin tärkeä. Jos ei osaa erottaa dancea teknosta, housesta tai trancesta (tai jos musiikin edustama genre ei istu mihinkään muuhun käytössä olevaan asiasanaan), voisi ainakin käyttää sitä.

Score: 0

KÄYTETTÄVÄ TERMI diskomusiikki
YLÄKÄSITE popmusiikki

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
elektroninen tanssimusiikki
dance-pop

hip hop
house
rock
soca
soul
zouk

KORVATUT TERMIT
hi-NRG
electrodisco
eurodisco
italodisco

HUOMAUTUS:

1970- ja 1980-lukujen popmusiikin tanssittava tyylilaji. Sen elektronisista alagenreistä (mm. hi-NRG, electrodisco, eurodisco ja italodisco) on suositeltavaa käyttää myös asiasanaa elektroninen tanssimusiikki. Rinnakkaisilmiöitä ovat 1990-luvun dance-pop ja housemusiikki.

Termiin on syytä lisätä aikamääre, esimerkiksi diskomusiikki : Suomi : 1970-luku.

MUUNKIELISET TERMIT
diskomusik
ruotsi

Kommentit:

Tähän tein vain pieniä muutoksia, lähinnä asiasanojen välisiin suhteisiin.

Diskomusiikin elektronisuus on tulkinnanvaraista: 1970-luvun mainstream-disco ei rakentunut elektronisten soittimien varaan, toisin kuin myöhemmät alagenret electrodisco, italodisco ja hi-NRG. Elektronisiin soundeihin perustuva disko lienee asiankuuluvaa asiasanoittaa sekä diskomusiikiksi että elektroniseksi tanssimusiikiksi.

Toisaalta kaikki disco kuuluu samaan diskoissa/klubeissa/reiveissä tanssittavan DJ-musiikin kulttuuriseen jatkumoon. Läheisin tyylillinen suhde on discolla ja housella, mikä MUSA:ssa onkin jo huomioitu. Tällä hetkellä houseen ei kuitenkaan viittaa mikään elektroniseen musiikkiin liittyvä asiasana (yhteys on vain diskomusiikin ja housen välillä). Musiikkityylien syntyhistoriaa ajatellen house on diskomusiikin alagenre, mutta asettaisin sen mieluummin kuitenkin elektronisen tanssimusiikin alakäsitteeksi.

Tekno ja trance, yms. eivät kuitenkaan mielestäni enää ole diskomusiikin alakäsitteitä, eikä niihin tarvitsisi viitata tästä asiasanasta. Dance-pop on mielekästä pitää mukana, koska siinä on usein elementtejä sekä diskosta että elektronisesta tanssimusiikista.

Score: 0

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

 • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Mikä on tuttu lemmikkieläin, joka syö hiiriä?