Jäsenet ryhmittäin

Huom! Ryhmittely ei ole virallinen eikä lopullinen. Ilmoittakaa mahdollisista virheistä neuvoston sihteerille.

Kutakin toiminnassa mukana olevaa erikoiskirjastoa tai tietopalvelua edustaa neuvostossa kirjaston johtaja tai vastaava tai hänen määräämänsä edustaja.

Julkishallinto / valtio

LVM sektori

 • Ilmatieteen laitos
 • Liikennevirasto
 • Viestintävirasto

MMM

 • Luonnonvarakeskus (Luke)

OM

 • Helsingin hovioikeus
 • Korkein oikeus
 • Kriminologinen kirjasto - Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

OKM

 • Arkkitehtuurimuseo
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Kansallisarkisto
 • Kansallisgallerian kirjasto
 • Kotimaisten kielten keskus Kotus
 • Museovirasto
 • Suomen Akatemia
 • Varastokirjasto 


PLM

 • Ilmasotakoulu
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos

SM

 • Rajavartiolaitos

STM

 • Säteilyturvakeskus STUK 
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

TEM

 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Patentti- ja rekisterihallitus PRH
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

VNK

 • Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö

VM

 • Tilastokeskus

YM

 • Suomen ympäristökeskus Syke

Valtion ylimmät toimielimet

 • Eduskunta
 • Kansaneläkelaitos
 • Suomen Pankki
 • Suomen Pankki, Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Julkishallinto / kuntasektori

 • Helsingin kaupungin tietokeskus
 • Kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Tieteellinen kirjasto
 • Stadin ammattiopisto
 • Vaasan sairaanhoitopiiri.

Yliopistot

 • Aleksanteri-instituutti
 • IPR University Center

Muu itsehallinto

 • Kirkkohallitus

Järjestöt ja välillinen julkishallinto

 • Donnerska institut
 • Kuurojen Liitto ry
 • Lastenkirjainstituutti
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Liikenneturva
 • Nuorisotiedon kirjasto
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Raittiuden ystävät ry
 • Ranskan instituutti Suomessa
 • Saksalainen kirjasto
 • Siirtolaisinstituutti
 • Studium Catholicum
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Metsästysmuseo
 • Suomen Sukututkimusseura
 • Suomen Urheilukirjasto
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Tekijänoikeuden erikoiskirjasto
 • Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus
 • UKK-instituutti
 • Väestöliitto, kirjasto

Yritykset

 • Metsähallitus
 • Outotec Research Center, Information Service
 • VTT Teknologian tutkimuskeskus
 • Yle Arkisto