Kring vilket tema önskar du nätbaserad fortbildning nästa år, svara och vinn!

Vi kommer nästa år att producera en gemensam inlärningshelhet för alla biblioteksanställda på bibliotekens gemensamma inlärningsplattform Liboppi, Liboppi.fi. Målet är att alla som arbetar i allmänna bibliotek utför webbkursen under nästa år.

Var och en som jobbar på biblioteken kan nu vara med och påverka webbkursens tema. Rösta på ditt eget favorittema nedan. Det tema som fått mest röster väljs till gemensam inlärningshelhet för nästa år. Omröstningen genomförs på alla AKE (regionala utvecklingsuppdrag)-områden samtidigt och priserna delas ut regionalt.

Länk till enkäten.

Redaktionskommittén för Liboppi ordnar enkäten och går igenom svaren.

Röstningstiden är 15.6 - 31.8. Du kan välja bland följande teman:

Grunderna i kundbetjäning

· Att möta olika kundgrupper och främja kulturell dialog.

Samlingar och innehåll

· Samlingarna i kundtjänsten: från tryckt material till digitala medier, behärska helheten och rekommendera åt kunderna.

Mediefostran och mulitlitteracitet

· Informationskompetens i olika kanaler, tolkning av information och informationsmiljön i förändring.

Lära sig att lära sig

· Självkännedom och utveckling av det egna kunnandet, jag själv som en lärande person.

Serviceplanering och servicedesign

· Designa bibliotekets tjänster att svara mot kundernas behov.

Spel och virtuell verklighet

· Spelkultur och spel i bibliotekens samlingar och tjänster, VR och AR.

Tillgänglighet och uppsökande bibliotekstjänster

· Bibliotekstjänsternas tillgänglighet på nätet, i lokalerna och i den uppsökande verksamheten, lättläst kommunikation.

Evenemangsproduktion och marknadsföring

· Bibliotekets evenemangsproduktion samt marknadsföring och kommunikation via många kanaler i anslutning till evenemangen.

Upphovsrätt och lagstiftning

· Biblioteken och upphovsrätten, upphovsrätt på nätet och i lokalerna.

Informationssökning och informationskällor

· Informationskällor på nätet, sökmaskiner och databaser som del av informationstjänsten.

Välbefinnande på arbetet

· Hur sköter jag om min egen ork och deltar i att skapa en välmående arbetsgemenskap?

Inget av de här, jag föreslår följande...