Yleisten kirjastojen koronavuosi 2020 oli digiloikka verkkovälitteisiin palveluihin

Yleisten kirjastojen koronavuosi 2020 oli digiloikka verkkovälitteisiin palveluihin

Ensimmäisiä valtakunnallisia koronarajoituksia vuonna 2020 oli kirjastojen sulkeminen. Kevään valtakunnallisen sulun jälkeen palveluja rajoitettiin paikallisesti tarpeen mukaan. Rajoitukset näkyvät yleisten kirjastojen vuoden 2020 toimintatilastoissa suurena paikallisena ja alueellisena vaihteluna. 

Kokonaisaukioloajat eli kirjastopalvelujen saatavuus väheni eniten pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lähes kolmanneksen. Kokonaisaukiolotunnit vähenivät koko maassa, ja eniten jouduttiin rajoittamaan asiakkaiden omatoimista palveluaikaa. Kirjastokäynnit vähenivät koko maassa keskimäärin kolmanneksen. Pääkaupunkiseudulla vähennys oli suurempi. Koko maassa kirjastokäyntejä kertyi 35 miljoonaa.

Aukioloaikojen rajuistakin supistuksista huolimatta aineistojen lainaus putosi keskimäärin vain vajaan viidenneksen koko maassa. Kirjastot lisäsivät reilusti e-aineistojen hankintaa, ja e-kirjojen lainaus kasvoikin keskimäärin 40 prosenttia. Kirjastoista tehtiin yhteensä lähes 1,6 miljoonaa e-kirjalainaa.

Digiloikka otettiin myös tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä puolittui, mutta osallistujamäärä putosi vain kolmanneksen. Kirjastot ottivat digitaaliset välineet nopeasti käyttöön tapahtumien välittämisessä, ja tapahtumille oli kova kysyntä. Ne tavoittivat yhteensä yli 650 000 osallistujaa koko maassa. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin koko maassa noin 17 000 kertaa, ja niihin osallistui yli 300 000 henkilöä. Myös koulutukset siirtyivät osin verkkoon. 

Yleisten kirjaston tilastot vuodelta 2020 julkaistaan 1.4.2021 osoitteessa https://tilastot.kirjastot.fi/ 

Lisätietoja alueittain antavat aluehallintovirastojen kirjastotoimen asiantuntijat (etunimi.sukunimi@avi.fi):
Etelä-Suomi: Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538
Itä-Suomen AVI: Virpi Launonen, puh. 0295 016 845
Lapin AVI: Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395   
Lounais-Suomen AVI: Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302  
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: Anneli Ketonen, puh. 0295 018 818, Mika Mustikkamäki, puh. 0295 018 843  
Pohjois-Suomen AVI: Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552  
Ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat: Susanne Ahlroth, puh. 0295 018 762  
 

Organisaatio
Lapin AVI
Yhteyshenkilö
Satu Ihanamäki
Puhelin
0295 017 395