Muistutus: Vastaa Kirjastot ja Pride-kyselyyn

Yleisiä kirjastoja sekä Pride-tapahtumia koskevassa kyselyssä on vielä vastausaikaa jäljellä. Vastauksia toivotaan 27.11 mennessä. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta  yleisiltä kirjastoilta.

Vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Kiitos avustasi!

Oheisesta linkistä pääset vastaamaan kyselyyn: https://forms.gle/TrgpEtWssbGhukfNA

Kyselyn taustatiedot:

Hei kirjastoammattilainen!

Olen informaatiotutkimuksen maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta. Olen keräämässä tutkimustaineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Tutkielmani aiheena ovat yleiset kirjastot ja Pride-tapahtumat, ja oheisella kirjastojen henkilökunnalle suunnatulla kyselytutkimuksella pyrin selvittämään kirjastojen osallistumista Pride-tapahtumiin. Pridella tarkoitetaan ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät teemat ovat esillä. Toivoisin vastauksia kaikilta yleisiltä kirjastoilta riippumatta siitä viettävätkö kirjastot Pridea. Kyselyssä on sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä.

Vastaukset annetaan nimettöminä eikä vastaajia voi tunnistaa. Kirjastojen vastauksia käsitellään yleisellä tasolla mahdollisimman vähäisin tunnistetiedoin kuten maakunnan, kirjastokimpan tai kirjaston kokoluokan perusteella. Vastauksia saatetaan käyttää pro gradu - tutkielman lisäksi esimerkiksi mahdolliseen jatkotutkimukseen. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa kirjastossa työskentelevä.

Minuun voi ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse.

Kiitos vastauksestasi!

Ystävällisin terveisin Pipsa Hämäläinen

pipsa.hamalainen@tuni.fi

Yhteyshenkilö
Pipsa Hämäläinen