Kysely: Nuorten kulttuuriharrastamisen mahdollisuudet kirjastoissa

Hei! 

Avaamme opinnäytetyöhömme liittyvän kyselyn uudestaan, koska valitettavasti siihen ei joulukuussa kertynyt tarpeeksi vastauksia. Kyselyyn ei tarvitse vastata uudestaan, jos olette vastanneet jo joulukuussa. 

Oheinen kysely on osa opinnäytetyömme toteutusta ja se on tarkoitettu kaikille Suomen kaupungin- ja kunnankirjastoille. Kyselyn avulla pyrimme kartoittamaan mahdollisimman tarkasti, mitä palveluita, aineistoja ja muita kulttuuriharrastamisen mahdollisuuksia kirjastot tarjoavat nuorille.  

Opiskelemme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogeiksi ja teemme opinnäytetyötämme aiheesta kirjastot ja kulttuuriharrastaminen. Opinnäytetyömme työelämän tilaaja on Suomen kirjastoseura. Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia nuorten kulttuuriharrastamiseen kirjastot tarjoavat ja mitä nuoret itse ajattelevat kulttuuriharrastamisesta kirjastossa. Nuorilla tarkoitamme tässä yhteydessä 15–29-vuotiaita.  

Lisätietoja ja kysymyksiä lomakkeesta tai opinnäytetyöstä voi esittää meille sähköpostilla: 

Hanna ohaho010@edu.xamk.fi 

Johannes ojova034@edu.xamk.fi  

 

Kysely sulkeutuu 31.1.2021. Linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/S/69D584876B8D0480

Alkaa
Päättyy
Yhteyshenkilö
Hanna Hölttä
Puhelin
0509184232