Eduskunnan kirjastolta tietopaketteja ja vastauksia kysymyksiin

Eduskunnan kirjasto tarjoaa tiedonlähteiksi tietopaketteja ja tietopalvelulta kysyttyä -koosteita

Eduskunnan kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa. Kokoamme valikoituihin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää taustatietoa eli Lakihankkeiden tietopaketteja. Keräämme aineistoa hankkeen valmistelusta sekä eduskuntakäsittelystä. Sisällytämme tietopaketteihin myös mm. oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa ja hankkeita koskevaa uutisointia. 

Yksi uusimmista lakihankkeiden tietopaketeistamme on Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus. Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku on uudistettu kokonaisuudessaan 20 vuotta sitten. Oikeusministeriön työryhmän laatima mietintö uudistuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Toisessa tuoreessa lakihankkeen tietopaketissa Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi taustoitetaan koronaan altistuneiden henkilöiden tunnistusjärjestelmän eli mobiilisovelluksen ja sen taustajärjestelmän rakentamista. Kolmas ajankohtainen tietopaketti on Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa. Tähän on kerätty aineistoa valmiuslain käyttöönotosta ja siihen liittyvistä valtioneuvoston ja eduskunnan toimista koronakevään ja -kesän aikana.

Eduskunnan kirjastossa laaditaan myös muita tietopaketteja, jotka liittyvät muun muassa historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin.  Uusin näistä on ​Vaalimainoskokoelma Eduskunnan kirjastossa –tietopaketti. Tietopaketissa kerrotaan Eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelman sisällöstä ja käyttösäännöistä sekä vaalimainonnan historiasta Suomessa.

Voit tutustua myös Tietopalvelulta kysyttyä –sivun pienempiin aihekoosteisiin.  Uusimpia koosteita ovat Milloin on pyydetty eduskunnan suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiseen? sekä Milloin valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinnassa on päädytty syytteeseen? Ensimmäiseen on kerätty tapauksia, jolloin on yritetty kansanedustajan syytteeseen asettamista kansanedustajan valtiopäivillä lausumista sanoista. Jälkimmäisessä puolestaan listataan tapauksia, jolloin on arvioitu ministerin virkatoimen lainmukaisuutta ja tähän liittyvää syytteen nostamista valtakunnanoikeudessa. 

 

Yhteystiedot

Eduskunnan kirjaston tietopalvelu

kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi 

Organisaatio
Yleisten kirjastojen digihanke
Yhteyshenkilö
Päivi Litmanen-Peitsala