Seminaari: Lukemisen tasa-arvoa

Seminaari: Lukemisen tasa-arvoa

E-kirjasto kaikille. Heikot lukijat mukaan.

Suomalaisten lukutaidon tukemiseen tarvitaan uusia ideoita. Suomen kirjastoseura ja Helsingin kaupunginkirjasto järjestävät yhdessä lukemista ja digitalisaatiota käsittelevän seminaarin.

Aika ja paikka: Maanantaina 14.5. klo 10 alkaen, Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki.

Aamupäivän ohjelma keskittyy e-kirjaan ja digitaitoihin. Yksi tapa tukea lukutaitoa on tarjota kaikille yhtäläinen oikeus sähköisiin kirjoihin. Keskustelussa on koko maan yhteinen e-kirjasto, jonka avulla kirjastot voisivat palvella asiakkaita tasapuolisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Puhumme myös lukutaidon yhteydestä syrjäytymiseen ja siitä, miten lukemisen avulla voidaan edistää tasa-arvoa.

Iltapäivällä kerrotaan varusmiehille tehdyn verkkokyselyn tulokset. Kysely kertoo, mitä ja miten paljon nuoret miehet lukevat.

Ilmoittaudu seminaariin 4.5. mennessä:

https://suomenkirjastoseura-lv.creamailer.fi/survey/d4yzxzoljd6og

Kirjastokaista striimaa tilaisuuden: www.kirjastokaista.fi/live

Ohjelma

klo 10 Tervetuloa! Seminaarin avaus. Rauha Maarno, Kirjastoseura ja Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto.

10.15 E-kirjat Suomen kirjastoissa - Nykytilanne ja tulevaisuuden visio. Rauha Maarno.

10.45-11.15 Lukemisen muutoksia - Yrityksen näkökulma. Puhuja tarkentuu.

10.45 – 11.45 Keskustelu: Heikko lukutaito ja syrjäytymisen riski. Miten tuemme lukemisen tasa-arvoa?

12.00 LOUNAS

12.45 Lukeminen, e-lukeminen ja aivot. Puhuja tarkentuu.

13.30 Heikkeneekö suomalaisten lukutaito? Sari Sulkunen & Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopisto.

14.15 KAHVI

14.30 Kirjastot lukemisen edistäjinä – vain vahvoja lukijoita kannustetaan? Harri Sahavirta, Helsingin kaupunginkirjasto.

14.45 Esimerkkejä lukemisen edistämisestä: Sanat haltuun, Näkymättömät, Helmet-lukuhaaste.

15.00 Library goes Army – varusmiesten lukukyselyn tulokset. Heli Koivu, Informatum Research & Harri Sahavirta.

16.00 SEMINAARI PÄÄTTYY

 

Järjestäjänä:

Suomen kirjastoseura

Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä -hanke

 

 

Kaupunki
Helsinki
Sijainti
Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatienkatu 23
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Suomen kirjastoseura, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjänä -hanke