Puhe-Judo 1: Haastavien asiakastilanteiden hallinta vuorovaikutuksen keinoin -koulutus

Yleisiä kirjastoja käyttää laaja-alainen kirjo ihmisiä eri yhteiskuntaluokista, eikä haastavilta asiakastilanteilta, joiden yhdistävä tekijä on asiakkaan tunnetilan kuohunta, voi välttyä. Tällaisista tilanteista valtaosa saadaan hallintaan oikeanlaisella vuorovaikutuksella ja asenteella, sekä rauhoittamalla tilanne tai vastapuoli omalla viestinnällä, empatialla, sanavalinnoilla sekä kuuntelun eri tekniikoilla.  

Koulutuksen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien haastavien asiakaspalvelu- ja viestintätilanteiden hallintaa.

Koulutus antaa osallistuville muun muassa:

  • tilanne- ja menetelmäsidonnaisia viestintätaitoja, jotka vaikuttavat ongelmanratkaisutaitoihin haastavissa ja uhkaavissa viestintä- ja palvelutilanteissa
  • käytännönläheisiä viestinnällisiä työkaluja vaikeiden asiakastilanteiden varalle
  • selkeän kuvan tilanteista, jotka ovat ratkaistavissa vuorovaikutuksella, sekä tilanteista, joissa viestinnän keinoin ei voida tilannetta enää rauhoittaa

Kouluttajana toimii Tero Ålander Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:stä. Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on haastavien vuorovaikutus- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998.

Osallistujille tehdään ennakkokysely koulutukseen liittyvistä toiveista viikolla 51 (17.-21.12.).

Ilmoittaudu 12.12. mennessä osoitteessa: https://bit.ly/2Oi09w3

Koulutukseen mahtuu 180 osallistujaa.

Tervetuloa!

Yhteistyössä: SEDU (seudullinen Helmet-koulutusryhmä) + AKE Porvoo

Kaupunki
Helsinki
Sijainti
Keskustakirjasto Oodi, monitoimisali
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
SEDU (seudullinen Helmet-koulutusryhmä) + AKE Porvoo
Yhteyshenkilö
Katariina Ervasti
Puhelin
050 3146 258
Hinta
Ilmainen