Haku pedagogisen kirjastotyön koulutusohjelmaan

Yleisten kirjastojen tehtävänkuva on uudistuneen lain myötä muutoksessa. Siinä korostuu entistä enemmän ohjaaminen, opastaminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen. Tämä edellyttää henkilökunnalta uudenlaista osaamista. 

Haasteeseen vastatakseen Espoon kaupunginkirjasto järjestää yhdessä kumppaneiden kanssa pedagogisen kirjastotyön koulutusohjelman, joka on suunnattu uusmaalaisten kuntien yleisten kirjastojen aikuisväestön parissa kirjastotyötä tekeville henkilöille.  Koulutusohjelma kestää vuoden 2019, ja sen myötä tutuiksi tulevat niin pedagogiseen työotteeseen liittyvät käsitteet kuin myös toimivat käytännöt eri puolilta Suomea. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. tietoyhteiskuntataitojen opastaminen, sisältöjen avaaminen, aikuisten lukutaidon ja -harrastuksen tukeminen, mediakasvatus ja informaatiolukutaidon edistäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien opastettavien huomioiminen.

Koulutusohjelma on osallistujille maksuton, ja se muodostuu kahdeksasta lähikoulutuspäivästä sekä omaan työhön liittyvistä kehittämistehtävistä, joiden myötä syntyvä osaaminen viedään arkeen ja saadaan laajemminkin työyhteisön käyttöön. Lähikoulutuspäivät pidetään pääosin pääkaupunkiseudulla, ja niihin sisältyy sekä asiantuntija-alustuksia että keskustelua ja ryhmätöitä. 

Koulutusohjelmaan osallistuminen edellyttää sitä, että osallistujalla on mahdollisuus sekä osallistua lähikoulutuspäiviin että myös käyttää työaikaa kehittämistehtäviin. Kehittämistehtäviin on hyvä varata vähintään 0,5 työpäivää kutakin koulutuskuukautta kohden. 

Mukaan on mahdollista ottaa rajoitettu määrä kirjastolaisia. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella osoitteessa https://my.surveypal.com/Pedagogisen-kirjastotyon-koulutusohjelma. Hakemukset tulee jättää perjantaihin 30.11. mennessä. Valinnasta ilmoitetaan joulukuun alkupuolella. Ensimmäinen lähikoulutuspäivä pidetään helmikuussa 2019 ja viimeinen marras-joulukuussa. Osallistujavalintoja tehtäessä kiinnitetään muun ohella huomiota siihen, että osallistujia saataisiin tasapuolisesti eri kokoisista kunnista.
   
Koulutusohjelma on osa Ohjaus&opastus työn keskiöön–uusmalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen -hankkeen toimintaa. Hankkeen rahoittajana on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.   Hankkeen puitteissa järjestetään myös yksittäisiä teemaan liittyviä täsmäkoulutuspäiviä, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Näihin koulutuspäiviin kuuluu myös yksi ruotsinkielinen koulutuspäivä.

 

Yhteyshenkilö
Jaakko Tiinanen
Puhelin
043-8254847
Hinta
maksuton