Kutsumme kirjastosi mukaan ilmastolukupiirikampanjaan

Oletko miettinyt, mitä käytännössä tarkoittaa kirjastoille laissa määritetty tavoite “edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua”? Niin mekin – ja tämä kampanja pureutuu juuri siihen. 

Ilmastolukupiirikampanja tuo tammi-kesäkuussa 2021 ilmastolukupiirejä kirjastoihin ja verkkoon.  

Lukupiirien vetäjinä toimii vapaaehtoisia, joille järjestetään koulutus. Lukupiirin vetäjänä voi toimia myös kirjastolainen, jos lukupiirin vetäminen sopii hänen työnkuvaansa, sopivaa vapaaehtoista ei löydy yms.  Lukupiirit starttaavat ja päättävät kauden yhdessä ja saavat evästystä muun muassa yhteisistä kirjailijavierailuista. Lukupiireihin osallistuvia kannustetaan jakamaan ajatuksiaan kirjoista, keskusteluistaan ja oivalluksistaan sosiaalisessa mediassa yhteisen hashtagin alla. Kampanjalle perustetaan myös oma verkkosivusto. 

Kampanjan toteuttavat Helmet-kirjastot, valtakunnallinen ”Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle” -hanke, Greenpeace, Marttaliitto, MLL:n Uudenmaan piiri ja Lukukeskus. Jos kampanjaan lähtee mukaan kuntia muualtakin kuin Uudenmaalta, saamme todennäköisesti mukaan myös muita MML:n piirejä. 

Kampanjan tavoitteina on: 

  • Lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua ilmastonmuutoksesta ja sen ratkaisuista, erilaisia ihmisiä yhdistäen ja aktiivista kansalaisuutta tukien;  

  • Tukea ja elvyttää lukuharrastusta ja lukutaitoa;  

  • Kirkastaa kirjastolle lakiin kirjattua tehtävää yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäjänä luomalla toimintamalli, jota voidaan käyttää myös jatkossa, yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa, myös muiden yhteiskunnallisten tai kulttuuristen teemojen käsittelyyn;   
     

Ilmastolukupiirit tarkemmin  

Lukupiirit ovat kirjaston tiloissa tai verkon välityksellä kokoontuvia ryhmiä, jotka päättävät yhdessä lukea n. 5 kirjaa ja keskustella niistä n. 5 tapaamisessa kevään 2021 aikana, sekä jakaa ajatuksiaan ja oivalluksiaan myös sosiaalisessa mediassa.  Jos koronatilanne on vuoden 2021 alussa paha, toimivat lukupiirit pääsääntöisesti verkossa. 

Lukupiirin vetäjä voi olla kuka tahansa asiasta kiinnostunut aikuinen, jolla on halu lisätä omaa ymmärrystään ilmastoasioista lukemalla ja keskustelemalla muiden kanssa. Lukupiirin vetäjä voi itse määritellä, missä haluaa lukupiiriään vetää (esim. kirjastossa, verkossa), millaista kirjallisuutta ja teemoja haluaisi yhteiseltä kirjalistalta painottaa sekä vetäisikö piiriään vain kevätkauden vai vuoden loppuun asti.  Lukupiirin vetäjiksi rekrytoidaan vapaaehtoisia, mutta myös kirjastolaiset voivat halutessaan ryhtyä lukupiirin vetäjäksi. 

Lukupiirin osallistuja osallistuu lukupiiriin niin monta kertaa kuin ehtii/haluaa/jaksaa (niin kuin lukupiirien osallistujat yleensä tekevät).   

Lukupiiriläiset hankkivat kirjat itse kirjaston kautta tai muulla keinoin. Kirjavalintoja tukee kirjastolaisten laatima, monipuolinen kirjalista, joka sisältää niin proosaa, runoutta, tietokirjoja kuin lastenkirjallisuuttakin. 

Lukupiirien toimintaa tuetaan yhteisen kampanjan aloitus- ja päätöstapahtumalla sekä yhteisillä kirjailijavierailuilla, joita toteutetaan verkon välityksellä vähintään kaksi. 

 

Aikataulu 
Huom. Päivämäärät voivat vielä muuttua hieman. Kevään kirjailijavierailujen päivämääriä ja päätöstapahtuman päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. 

Vapaaehtoisten rekrytointi alkaa marraskuun alussa.  

Lukupiirin vetäjille järjestetään koulutusta viikolla 48. 
 
Lukupiirien markkinointikampanja (28.12.- 15.1.). Uudenvuodenlupaus: luen enemmän, keskustelen, kohtaan. 

Lukupiirien yhteinen starttitapahtuma 16.1. 
 

Kutsumme kirjastosi mukaan! 

Kampanjaan osallistuvan kirjaston toivotaan: 

  • Jakavan yhteisiä kampanjamateriaaleja omissa some-kanavissa. 

  • Markkinoivan ilmastolukupiirejä suullisesti jokapäiväisissä asiakaskohtaamisissa  potentiaalisille lukupiirinvetäjille ja osallistujille. 

  • Ottavan avoimin mielin vastaan vapaaehtoiset lukupiirivetäjät ja tukevan heitä tilan varaamisessa ja muissa käytännön järjestelyissä. 

Jos kirjastonne haluaa osallistua, niin ilmoittakaa yhteyshenkilönne pe 23.10 mennessä: https://cutt.ly/QgrniAd
 
Mukaan ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja ja materiaaleja lokakuun lopussa vapaaehtoiskampanjan aloittamiseksi omassa kunnassa. 

Lisätietoja antavat 
verkostopäällikkö Katariina Ervasti, Vantaan kaupunginkirjasto, p. 050 314 6258 
erikoiskirjastonhoitaja Maija Lehtola, Vantaan kaupunginkirjasto, maija.lehtola@vantaa.fi