Yhteinen kirjastonjohtaja Luumäen, Lemin ja Taipalsaaren kuntiin

Kirjastonjohtajan virka haettavana 5.3.2021 mennessä

Luumäen kunnan sivistystoimessa on haettavana kirjastonjohtajan virka.   Virka täytetään toistaiseksi 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Virka täytetään yhteistyössä Lemin ja Taipalsaaren kuntien kanssa siten, että 3/5 osaa työajasta sijoittuu Luumäelle ja loppu jakautuu tasan Lemin ja Taipalsaaren kanssa.   Tehtävä ei ole paikkasidonnainen ja kirjastonjohtaja voi toimia pitkälti etäyhteyksin johtaessaan useaa yksikköä.  Kaikki kirjastoyksiköt ovat Etelä-Karjalan kirjastokimppa Heilissä ja käyttävät samoja tietokantoja ja -järjestelmiä.

Luumäen kunnan kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto Taavetissa sekä Kangasvarren lähikirjasto.  Lemillä ja Taipalsaarella toimii kummassakin oma kirjastonsa.  Luumäellä ja Taipalsaarella on käytössä myös omatoimikirjastopalvelut.

Kirjastonjohtaja vastaa, johtaa ja kehittää kirjastopalveluja.  Hakijalla tulee olla kokemusta kirjasto- ja esimiestyöstä ja vahvaa kirjastoalan tuntemusta.  Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä kehittää kuntien kirjastotoimia, järjestää tarvittaessa kirjastoissa kulttuuritapahtumia sekä hyödyntää tehtävissä luovasti nykyaikaisia digitaalisia mahdollisuuksia.

Kirjastonjohtajan virkaan valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaitoa sekä hyvä perehtyneisyys kirjaston tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 17 §).

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, asiantuntevat tiimit kunnissa sekä nykyaikaiset ja viihtyisät työympäristöt.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.  Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.  Työaika on toimistotyöaika ja työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä.  Viran hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Virkaa haetaan 5.3.2021 klo 12.00 mennessä jättämällä hakemus sähköpostilla osoitteeseen kunta@luumaki.fi.  Hakemukseen on skannattava kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Luumäen, Lemin ja Taipalsaaren kunnat ovat savuttomia työnantajia.

Lisätietoa kunnista: www.luumaki.fiwww.lemi.fiwww.taipalsaari.fi.  Virkaan liittyen lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Kai Könönen, p. 040-7123994 tai kai.kononen@luumaki.fi.

Kaupunki
Luumäki
Alkaa
Päättyy