Tietoasiantuntijan tehtävä Turun yliopiston kirjastossa

TURUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA ON HAETTAVANA

Tietoasiantuntijan toistaiseksi täytettävä työsuhteinen tehtävä 1.10.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

Kyseessä on humanististen tieteenalojen tietoasiantuntijan tehtävä. Hän on vastuussa kieliaineiden tietoaineistopalveluista.

Tietoasiantuntijan työ muodostuu tietoaineistojen elinkaareen hallintaan liittyvistä tehtävistä. Se sisältää valintaa, evaluointia, aineistojen käytön seurantaa ja raportointia sekä vastuu aineistojen indeksoinnista. Tieteenalojen tietoasiantuntijoiden tehtäviin sisältyy myös IL-opetusta, lähinnä opintojen alkuvaiheessa sekä Research Guidien ja muiden vastaavan tyyppisten palvelujen sisällön ylläpitoa ja kehittämistä.  Tietoasiantuntija suunnittelee ja toteuttaa tieteenalojensa tietoaineistoja koskevaa tiedotusta ja markkinointia. Tehtävässä on tärkeää asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö, mm. osallistuminen kirjaston ja tiedekuntien yhteistyöelimien toimintaan. Tietoasiantuntija neuvoo ja kouluttaa kielitieteellisten alojen tutkijoita ja opiskelijoita avoimen tieteen kysymyksissä. Hän osallistuu asiakaspalveluun.

Tietoasiantuntijan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa kielten alalta ja informaatiotutkimuksen aineopintoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä suomeksi että englanniksi. Indeksointitehtäviä varten laajempi kielitaito on toivottavaa.  Kirjastoala on voimakkaasti muuttuva, ja esimerkiksi aineiston kuvailun menetelmät ja keinot ovat uudistumassa, joten tietoasiantuntijalla tulee olla ennakkoluuloton asenne, kehittämisotetta ja kykyä toimintojen uudistamiseen. Kyky kokonaisuuksien hallintaan ja suunnitelmallisuus ovat tehtävässä tarpeen. Koska kirjastossa toimitaan tiimeissä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä ja positiivista asennetta.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokehikon tason 9 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2866,63 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Haku tehtävään päättyy perjantaina 1.9.2017. Tehtävää haetaan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja motivaatiokirje. Linkki järjestelmään on osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat kyseisen tehtävän tiedoissa.

Lisätietoja tehtävästä antavat kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, puh. 029 450 2570, ulla.nygren@utu.fi ja palvelupäällikkö Ludvig Forsman, puh. 029 450 2769, ludvig.forsman@utu.fi.

Kaupunki
Turku
Organisaatio
Turun yliopiston kirjasto
Yhteyshenkilö
Ludvig Forsman
Puhelin
029 450 2769