Tietoasiantuntija Helsingin yliopiston kirjastoon

Helsingin yliopiston kirjasto (www.helsinki.fi/kirjasto ) on maan suurin monialainen yliopistokirjasto. Kirjastossa työskentelee 170 henkilöä ja kirjaston budjetti on noin 21 miljoonaa euroa. Kirjasto on yliopiston erillinen laitos, joka toimii neljällä kampuksella ja verkossa.

Tutkimuksen palvelut -yksikkö tukee tutkimustyötä tekevää tutkimusprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yksikkö tekee kiinteää yhteistyötä tutkijoiden, tutkimusryhmien, laitosten, tiedekuntien ja yliopiston tutkimushallinnon kanssa. Yksikön alaan kuuluvat tiedon- ja datanhallinnan palvelut, julkaisemisen palvelut, arvioinnin ja näkyvyyden palvelut sekä muu asiantuntijakonsultointi.

Helsingin yliopiston kirjasto hakee Tutkimuksen palvelut -yksikköön

TIETOASIANTUNTIJAA

1.11.2017 alkaen

Tietoasiantuntijan työtehtävät painottuvat kirjaston metriikkapalveluihin. Tehtäviin kuuluu analyyttisyyttä ja tarkkuutta vaativia raportointi-, selvitys- ja analyysitehtäviä.

Voit sopia tehtävään, jos sinulla on:
• Matemaattisia taitoja, tarkkuutta sekä tilastollista osaamista.
• Monipuolisia datan käsittelyn ja visualisoinnin taitoja.
• Erilaisten ohjelmointirajapintojen tuntemusta ja niihin liittyvää osaamista.
• Erinomaista Excel-osaamista, Accessin ja muiden relaatiotietokantojen tuntemusta sekä SQL-tietokantakyselyjen hallintaa.
• Kokemusta bibliometristen analyysien teosta, erityisesti bibliometrisista työvälineistä Scopus/SciVal ja / tai WoS/InCites.
• Teknistä osaamista ja ohjelmointitaitoja.

Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitoon antaa ylempi korkeakoulututkinto johon sisältyy opintoja matemaattis-luonnontieteellisellä alalla tai tilastotieteessä sekä kokemus vastaavista työtehtävistä yliopistoympäristössä. Tietojenkäsittelytieteen ja informaatiotutkimuksen opinnot katsomme hakijalle eduksi. Tehtävässä vaaditaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja suomen ja englannin kielellä sekä syvää ymmärrystä tieteellisen viestinnän luonteesta ja ominaispiirteistä.

Toivomme, että olet tottunut organisoimaan työtehtäviäsi, työskentelemään joustavasti ajoittain aikataulupaineisissa tehtävissä ja että olet innokas kehittymään ja kehittämään palveluja ja osaamista yhteistyössä kirjaston muiden asiantuntijoiden kanssa. Odotamme taitoa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä eri tiimien ja yhteistyötahojen kanssa. Erityisen tärkeää on yhteistyö yliopiston tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden sekä tutkimushallinnon kanssa.

Osana työnhakua järjestämme käytännön harjoitustyön tehtävään parhaiten soveltuville hakijoille.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttopalkka on noin 3 000-3 600 euroa kuukaudessa henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakemukseen liitetään ansioluettelo (CV) ja tärkeimmät työ- ja tutkintotodistukset. Hakuaika päättyy 2.10.2017.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava tietoasiantuntija Johanna Lahikainen, johanna.lahikainen(at)helsinki.fi, puh. 0503112625 ja palvelujohtaja Pälvi Kaiponen, palvi.kaiponen(at)helsinki.fi, puh. 0504151671.

Hae paikkaa -linkki hakuilmoituksessa
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietoasiantuntija-helsingi…

Kaupunki
Helsinki
Organisaatio
Helsingin yliopiston kirjasto
Yhteyshenkilö
Johanna Lahikainen
Puhelin
0503112625