Palvelusuunnittelijan toimi

PALVELUSUUNNITTELIJA                                                                                   

 
Vaasan kaupunginkirjasto on saanut alueellisen kehittämistehtävän (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista 2.10.2017 nr 660) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien alueilla 1.1.2018 lukien.

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut / alueelliset ja sisäiset palvelut julistaa haettavaksi palvelusuunnittelijan toimen 2.3.2018 klo 15.45 mennessä.

TYÖTEHTÄVÄT

Palvelusuunnittelijan tehtävänä on 80% työajasta alueellisten kirjastopalvelujen sisältösuunnittelu esim. kirjastojen henkilöstön osaamisen kehittäminen eri tavoin. Tehtävä sisältää koulutussuunnittelua ja koulutusten järjestämistä, digitaalisten palvelujen ja laitteiden opastusta henkilöstölle ja alueellista viestintää.  Lisäksi palvelusuunnittelijan työajasta 20 % on suunnattu kulttuuri- ja kirjastopalveluiden viestintään ja erityisesti digitaalisiin palveluihin liittyvään tapahtumatuotantoon.

   
KELPOISUUSVAATIMUKSET

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, pedagoginen ja viestintäosaaminen sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (asetuksen 481 / 2003 mukainen kielitaidon osoittaminen). Tehtävä edellyttää tottumusta toimia kaksikielisessä ympäristössä ja digitaalisten laitteiden ja palvelujen hallintaa ja osaamista. Odotamme näkemystä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kehittämisestä.

Tehtävässä onnistumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat aktiivisuus, tulevaisuussuuntautuneisuus sekä organisointi- ja yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. Tehtävä sisältää matkustusta laajalla alueella, joten ajokortti on välttämätön.
 

PALKKAUS JA MUUT EHDOT

Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2800 euroa/kk. Viikkotyöaika on 36,75 h, ja se saattaa sisältää iltatyötä.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola marita.ahola(at)vaasa.fi tai palvelupäällikkö Marja Mikola marja.mikola(at)vaasa.fi

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haastatteluun pyydettävät hakijat ottavat opinto- ja työtodistukset mukaansa haastatteluun.

Kaupunki
Vaasa
Organisaatio
Vaasan kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilö
Marja Mikola