Lähiökehitystyön palveluohjaaja

Haluaisitko olla mukana toteuttamassa uusia asukaslähtöisiä toimintamalleja? Kiinnostaako sinua tehdä työtä yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa?

Onko sinulla ideoita, miten lähiöitä voisi kehittää viihtyisinä ja elävinä aluekeskuksina? Haemme lähiökehitystyöhön palveluohjaajaa ajalle 1.11.2019 - 31.12.2020.

Sinulla on hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot ja rohkeutta kokeilla uutta. Työ voi olla kokopäiväinen tai osa-aikainen. Kerro hakemuksessasi meille, haetko kokopäivä- vai osa-aikatyötä ja millaista osa-aikatyötä haluaisit tehdä.

Palveluohjaajana olet mukana lähiöiden asukaslähtöisen toiminnan kehittämisessä, toteutuksessa ja raportoinnissa. Osallistut alueilla tapahtuvaan toimintaan ja aluetyöryhmien työskentelyyn ja opastat asukkaita mm. osallistavan budjetoinnin kokeiluissa. Suunnittelet ja toteutat lähiötoimintaa yhdessä asukkaiden, vapaaehtoistoimijoiden, järjestöjen kanssa ja eri yhteistyötahojen tukemana.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, suomen ja ruotsin hyvä suullinen osaaminen ja toisen kotimaisen kielen hyvä kirjallinen taito. Muu kielitaito on eduksi. Tehtävä sopii hyvin esim. kirjastoalan korkeakoulutukinnon suorittaneelle. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2344,95 €. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työhön sisältyy säännöllistä ilta- ja viikonlopputyötä.

Lähetä hakemuksesi 21.10.2019 klo 12 mennessä Kuntarekryn kautta: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahiokehitystyon-palveluohjaaja-251915/ .

Lisätietoa antavat:
Sara Tallsten, hyvinvointikoordinaattori sij., 040 489 5742
Kaisa Tolonen, palveluesimies, 040 489 9605
Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, 040 4891 754

Kaupunki
Porvoo