Korkeakouluharjoittelija, Monikielinen kirjasto/Helsingin kaupunginkirjasto

Haemme korkeakouluharjoittelijaa 4 kuukaudeksi Monikieliseen kirjastoon. 
 
Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on tehdä kirjallinen selvitys Monikielisen kirjaston kokoelman osittaisesta sijoituksesta muihin Suomen yleisiin kirjastoihin. Tavoitteena on selvittää kokoelman osittaisen sijoituksen hyödyt asiakkaille ja kirjastoille sekä se mitä teknisiä ratkaisuja osittainen sijoittaminen vaatii toteutuakseen. Tutkimus toteutetaan kyselyillä ja haastatteluilla. Selvityksen ja sen pohjalta laadittavan loppuraportin tulee olla valmiina vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Monikielinen kirjasto on osa Helsingin kaupunginkirjaston Kirjastoverkon yhteiset palvelut -yksikköä. Monikielisen kirjaston kokoelmassa on teoksia yli 80 kielellä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjolla on musiikkia, elokuvia, aikakauslehtiä, äänikirjoja ja e-kirjoja. Monikielisestä kirjastosta toimitetaan aineistoa muualla Suomessa oleviin kirjastoihin edelleen lainattavaksi asiakkaille. Monikielisen kirjaston toimintaa rahoittaa Opetus- ja kultturiministeriö.

Tehtävän vaatimukset:

Henkilön tulee opiskella ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävä edellyttää:

Selvitys tehdään suomeksi, joten sinulla täytyy olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Luemme eduksi:

Työ edellyttää hyviä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Harjoittelun aikana on tarkoitus saada selvitys valmiiksi, joten sinulla täytyy olla myös kykyä suunnitella omaa työtäsi ja aikatauluttaa se oikein. Työhön kuuluu jonkin verran matkustamista kotimaassa. Selvityksen tekemiseen saat tukea myös muilta Monikielisessä kirjastossa työskenteleviltä. Tehtävä on mielenkiintoinen ja sopii hyvin eri tieteen aloilta tuleville henkilöille.

Työaika:

Tehtävässä on toimistotyöaika ma-pe, 7 t 15min/pv. 

Palkka:

1612 € / kk

Viimeinen hakupäivä:

Su 19.7.2020 klo 15:00. Tehtävää haetaan sähköisesti Helsinkirekryn kautta.

Kaupunki
Helsinki
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Monikielinen kirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilö
Palvelupäällikkö: Aino Ketonen