Kirjastotoimenjohtajan sijaisuus 2.1. - 17.4.2019

 
Kirjastotoimen johtajan sijaisuus
Tehtävänkuvaus

Laihian kunta hakee kirjastotoimen johtajan sijaista ajalle 2.1. - 17.4.2019. Tehtävä tulee todennäköisesti jatkumaan sijaisuuden jälkeen.


Kirjastotoimenjohtaja vastaa Laihian kirjasto- ja kulttuuripalveluista ja niiden kehittämisestä sekä kirjaston taloudesta ja henkilöstöstä. Laihian kirjasto kuuluu Eepos-kirjastoihin. Laihian kunta on savuton työpaikka.


Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 17 ja Valtioneuvoston asetus kirjastoista 406/2013).


Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja organisointikykyä. Työhön kuuluu asiakaspalvelua ilta- ja lauantaivuoroineen.

Vs. sivistys- ja vapaa-ajan johtajalle osoitetut hakemukset pyydetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

 
 

Työavain 204347. Sähköiseen hakemukseen voi liittää erikseen ansioluettelon.

Hakuaika päättyy 10.12.2018 klo 15.00.

Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa.

Lisätietojen antajat (nimet,
yhteystiedot, ajankohta, muuta)
Kirjastotoimenjohtaja Kati Koivisto puh. 040 4836 327 kati.koivisto@laihia.fi
vs. sivistys- ja vapaa-ajan johtaja Markku Laukkonen puh.  040 4836 372 markku.laukkonen@edu.laihia.fi
Työ alkaa 2.1.2019
 
Palvelussuhteen tyyppi Määräaikainen
 
Palkka KVTES:n mukaisesti.
Kokoaikatyö
 
 
 
Työnantajakuvaus
Laihia on kehittyvä ja elinvoimainen maaseutukunta, joka sijaitsee Pohjanmaalla, Vaasan välittömässä läheisyydessä.  Erinomainen sijainti Vaasan kupeessa, alueen kasvava elinkeinotoiminta sekä erinomaiset liikenneyhteydet tekevät Laihiasta vireän ja asukasluvultaan jatkuvasti kasvavan kunnan.

Laihia on viisaan euron kunta, jossa panostetaan järkevään taloudenpitoon ja peruspalveluihin. Yritystoiminta on vilkasta ja elinvoimaista. Kunnassa toimii useita eri teollisuudenalojen yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän henkilöitä. Laihia on myös tunnettu ystävällisistä ja palveluhaluisista pienyrittäjistään, joiden asiakkaiksi tullaan kauempaakin.

Vapaa-ajanviettoon kunnassa on tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, hyviä liikuntapaikkoja ja vireää yhdistys- ja järjestötoimintaa.
Kaupunki
Laihia
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Laihian kunnankirjasto
Yhteyshenkilö
Kati Koivisto
Puhelin
040 4836327