Kirjastosihteerin tehtävä

Kirjastosihteeri

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

kirjastosihteerin tehtävä 1.1.2018 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan. 

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.

Kirjastosihteeri tekee monipuolisella ja joustavalla toimenkuvalla kokoelmatiimissä aineiston hankintaan, luettelointiin ja muihin tehtäväkokonaisuuksiin liittyviä töitä. Kirjastosihteerin kuuluu osallistua asiakaspalveluun.

Tehtävään valittavalta edellytetään informaatiotutkimuksen tai kirjastoalan ammatillista koulutusta (esim. tradenomi), työkokemusta tieteellisestä kirjastosta, ammatillista osaamista vaativaa kokemusta asiakaspalvelusta ja kokoelmatehtävistä sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä onnistumista edesauttavat ajantasainen ammatillinen osaaminen, kirjastoissa käytettävien tietojärjestelmien tuntemus sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Kirjastosihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 5 (1934,16 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Risto Heikkinen, puh. 040 805 4578, risto.v.heikkinen@jyu.fi ja intendentti Pirjo Vuorinen pirjo.vuorinen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.

Kaupunki
Jyväskylä
Sijainti
Avoimen tiedon keskus, kirjasto, Seminaarinkatu 15 (B)
Organisaatio
Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
Yhteyshenkilö
kehittämispäällikkö Risto Heikkinen
Puhelin
+358 40 805 4578