Kirjastonhoitajan virka

Itäuusmaalainen Myrskylän kunta hakee vakinaiseen palvelukseen kirjastonhoitajaa elo-syyskuusta 2018 lukien. Vuoden 2018 alusta alkaen Myrskylän ja Pukkilan kunta ovat muodostaneet yhteisen kirjastolaitoksen, jossa Myrskylän kunta toimii isäntäkuntana. Kirjastonhoitaja vastaa kirjastoimen vastuualueesta, johon kuuluvat Myrskylän ja Pukkilan kirjastot. Kirjastonhoitaja toimii esittelijänä Myrskylän sivistyslautakunnassa sekä Myrskylän ja Pukkilan yhteisessä kirjastojaostossa.

Pienen kirjastolaitoksen johtajuus edellyttää laaja-alaista osaamista, asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuuta taloudesta ja toiminnasta sekä kirjaston näyttelyiden ja tapahtumien järjestämisestä. Myrskylän ja Pukkilan kirjastot kuuluvat Helle-kimppaan. Vuoden 2018 aikana Helle-kirjastojen Koha-kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön myös Pukkilan kirjastossa. Lisäksi Myrskylän ja Pukkilan kirjastolaitos on saanut avustuksen omatoimikirjastoon ja kirjastonhoitajalta edellytetään hankkeen jatkamista.

Kirjastonhoitajan kelpoisuusvaatimukset perustuvat kirjastolakiin (1492/2016), jonka mukaan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Työ sisältää ilta- ja lauantaityötä. Tehtävien hoitamisen kannalta ajokortti on välttämätön. Molempien kotimaisten kielten taito katsotaan hakijalle eduksi, koska Myrskylä on kaksikielinen kunta.

Valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävien täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Myrskylä on savuton kunta.

Lisätietoja virasta ja kunnasta saa hallintojohtaja Matti Latva-Pirilältä 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
Tietoja kunnasta saat myös kunnan kotisivuilta www.myrskyla.fi.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 5.6.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Virastotie 5, 07600 Myrskylä tai sähköpostiosoitteeseen kunta@myrskyla.fi. Hakemukseen tai sähköpostinosoitekenttään tulee merkitä "kirjastonhoitaja". Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Kaupunki
Myrskylä
Organisaatio
Myrskylän kunta