Kirjastonhoitajan sijaisuus

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Tuusulan kunnassa toimii pääkirjasto, Jokelan ja Kellokosken lähikirjastot sekä vuonna 2016 käyttöönotettu kirjastoauto.

Haemme kirjastopalveluihin

KIRJASTONHOITAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.4.2021 - 5.2.2022 Tuusulan pääkirjastoon. 

Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelua, kokoelmien hoitoa, tapahtumatuotantoa ja opastuksia aikuisväestölle sekä viestinnän tehtäviä osana aikuisten kirjastopalveluiden tiimiä. Tuusulan kunnankirjastossa työskentelee 26 henkilöä, joista 14 pääkirjastossa. 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Arvostamme kokemusta tapahtumatuotannosta ja someviestinnästä sekä yhteistyötaitoja ja joustavuutta. 

Tarjoamme kehitysmyönteisen ja eteenpäin suuntaavan työyhteisön ja kirjaston, jossa jokainen pääsee toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan tehtävänkuvasta riippumatta. Kannustamme henkilökuntaamme vahvistamaan osaamista muuttuvassa kirjastotyössä. 

Työaikaan sisältyy säännöllistä ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa kirjastotoimenjohtaja Annastiina Louhisalmi, p. 040 314 3442 tai sp annastiina.louhisalmi@tuusula.fi tai osastonjohtaja Riikka Mustajärvi, p. 040 314 3445 tai sp riikka.mustajarvi@tuusula.fi

Lähetä hakemuksesi sähköisesti 8.3.2021 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.

Kaupunki
Tuusula
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Tuusulan kunnankirjasto
Yhteyshenkilö
Annastiina Louhisalmi
Puhelin
0403143442