Kirjastonhoitajan määräaikainen tehtävä

Kirjastonhoitaja toimii kunnan sivistysosaston organisaatiossa, joka vastaa mm. opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kirjasto- ja vapaa-aikapalveluista sekä joukkoliikenteestä kunnan alueella. Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueeseen kuuluvassa kirjastossa toimii kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö, informaatikko, kaksi kirjastovirkailijaa ja toimistosihteeri. Kirjasto on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja toimii tiiviissä yhteistyössä muun sivistystoimen sekä kunnan asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kirjasto vastaa kirjastotoiminnan lisäksi HSL- ja kunnan palvelupisteestä. Kirjasto kuuluu yhdessä 11 muun Uudenmaan kunnan kanssa Helle-kirjastoihin.

Uusi sivistys- ja hyvinvointikampus on valmistumassa vuonna 2022 ja kehitämme kaikkien kampustoimijoiden kanssa yhteistä palvelustrategiaa. Informaatikko siirtyy noin puolella työajallaan Avainpalveluita kampuksella -hankkeeseen ja tarvitsemme hänelle sijaisen. Työstä noin 50 % on kirjastotyötä, loput työajasta nuoriso-, kulttuuuri- ja liikuntapalveluiden sekä mahdollisesti viestinnän tehtäviä hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Hakijan halutessa myös osa-aikatyö väh. 50 % työajasta on mahdollista.

Tarjoamme sinulle kaksikielisen, mielenkiintoisen ja haasteellisen työympäristön, jota kehitämme yhdessä. Tukenasi ovat mm. hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja kattava työterveyshuolto.

Sinulta edellytetään itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, kirjallisuuden ja digitaalisten medioiden osaamista sekä kiinnostusta yhteistyöhön varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kolmannen sektorin kanssa. Eduksi katsotaan kirjastoalan kokemus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä jatkuva kiinnostus oman työn ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen. Soveltuvuus asiakaspalveluun ja tiimityöhön on tärkeää.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonko lisäksi on suoritettu vähintään 90 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset opinnot tai muu soveltuva koulutus. Edellytämme myös hyvää tietoteknistä, e-aineistojen ja sosiaalisten medioiden tuntemusta.

Tehtävässä edellytetään toisen kotimaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää taitoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Viikoittainen työaika on 36,25 tuntia.

Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla 14.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen työsuhteen aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tutkinto- ja työtodistukset pyydämme ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun. Työhön sisältyy säännöllistä iltatyötä ja satunnaista viikonlopputyötä.

Haastattelut ovat 25.8. ja 2.9.2020.

Lisätietoja antavat:
hyvinvointikoordinaattori Paula Kivekäs puh. 044 386 1548
3.8.2020 jälkeen informaatikko Aino Mykrä puh. 044 386 1507
31.7. asti ja 24.8.2020 jälkeen kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto puh. 050 386 0825
sähköpostit: etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Kaupunki
Siuntio
Sijainti
Siuntio
Alkaa
Päättyy
Organisaatio
Siuntion kunta
Yhteyshenkilö
Maarit Tuomisto
Puhelin
050 386 0825