Kirjastonhoitaja, lasten ja nuorten osasto

Pudasjärven kaupunki hakee lasten- ja nuortenosaston kirjastonhoitajaa Pudasjärven kaupunginkirjastoon vakituiseen toimeen 1.6.2018 alkaen.

Kirjastonhoitaja vastaa kaupunkimme lasten ja nuorten lukuinnostuksen kasvattamisesta ja monilukutaidon kehittämisestä sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin koulujen, varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Hän vastaa myös kirjaston lasten- ja nuortenosaston kokoelmatyöstä sekä lasten ja nuorten tapahtumasuunnittelusta ja -toteutuksesta. Kirjastonhoitaja osallistuu kirjaston asiakaspalveluun, kirjaston viestintään sekä koko kaupungin väestön monilukutaidon kehittämiseen.

Lasten- ja nuorten osaston kirjastonhoitajan tehtävä on Pudasjärven kirjastossa uusi, joten työn alkuvaiheessa korostuvat toiminnan ja toimijaverkoston kehittäminen. Tukena tässä on vuonna 2015 laadittu Pudasjärven koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma.

Pudasjärven kaupunginkirjasto kuuluu OUTI-kirjastokimppaan ja käytössä on Koha-kirjastojärjestelmä. Kirjasto muodostaa yhdessä kansalaisopiston, kotiseutumuseon sekä kulttuuritoimen kanssa henkisen kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuuden.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Työskentely edellyttää henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttiluokkaa. Lisäksi edellytämme valittavalta henkilöltä halukkuutta ja kykyä toimia lasten ja nuorten parissa, hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi luemme aiemman kokemuksen lasten ja nuorten kirjastotyöstä, kehittämistyöstä sekä yhteistyöstä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi toivomme valittavalta henkilöltä lasten ja nuorten kirjallisuuden tuntemusta sekä kykyä ja intoa uuden kehittämiseen.

Tehtävä täytetään 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa, 36,75 h / viikko. Työ on kaksivuorotyötä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (504/2002).

Hakemukset tulee tehdä 26.4.2018 klo 23 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta (https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/177437). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, kirjaamo, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Kaupunki
Pudasjärvi
Organisaatio
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilö
Outi Nivakoski
Puhelin
0405609297