Vaikuta kirjastoosi ja voita

Millainen sinun kirjastosi on, millainen sen pitäisi olla ja mitä sieltä puuttuu?

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot keräävät maakunnan asukkailta palautetta ja kehitysehdotuksia asiakaskyselyllä, joka on avoinna 10.12.2017 asti. Kyselyllä selvitetään, vastaako kirjastojen nykyinen palvelutarjonta asiakkaiden odotuksia ja tarpeita sekä millaisia palveluja asiakkaat tulevaisuudessa kaipaavat.

Kyselyyn voi vastata verkossa Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kirjastojen kotisivuilla sekä kirjastoissa paperimuodossa.

Vastauksia toivotaan niin kirjaston aktiivikäyttäjiltä kuin myös asukkailta, jotka eivät käytä kirjastoa. Vastaaminen kestää noin 10–20 minuuttia. Yhteystietonsa antaneiden vastaajien kesken arvotaan tablettitietokone sekä viisi 30 euron arvoista kirjalahjakorttia.

Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen yhteistä Pohjois-Suomen AVI:n rahoittamaa kehittämishanketta Asiakkaiden odotukset kirjastopalveluista.

Vuoden 2018 puolella maakunnan kirjastoissa tullaan myös järjestämään asiakasiltoja, joissa esitellään kirjastojen palveluita tarkemmin ja kuunnellaan asiakkaiden toiveita.

 

Yhteyshenkilö
Joni Rahja