Kerro suoralähetystoiveista Kirjastokaistalle

Kirjastokaistan ohjelmatuotantojen raamit ovat valmiina tulevalle vuodelle. Olemme varanneet seminaarien ja koulutuspäivien suoralähetyksille aikaa siten, että voimme toteuttaa 1-2 suoralähetystä / kuukausi.
 

Jos olette suunnittelemassa tilaisuuksia, joiden aihe ja sisällöt ovat alan kannalta keskeisiä ja toivotte Kirjastokaistan suoralähettävän tilaisuuden, niin laittakaa toiveita tulemaan. Se ei haittaa, jos teillä ei ole tiedossa vielä tilaisuuden tarkkaa päivämäärää. Otamme mielellämme vastaan myös viestejä siitä, mitkä ovat ylipäätään aiheita, joista toivotte suoralähetyksiä. Kirjastokaistahan ei ole koulutuspäivien järjestäjä, mutta mikäli suoralähetystoiveita tulee paljon, niin tieto tarpeellisimmiksi koetusta aiheista auttaa meitä valitsemaan suoralähetettäviksi ne tärkeimmät seminaarit ja koulutuspäivät.

Hyvän suoralähetyksen kannalta on toivottavaa, että pääsemme tutustumaan etukäteen tilaan. Näin paikan nettiyhteydet, äänentoisto, valaistus ym. tekniset olosuhteet voidaan varmistaa suoralähetyksen mahdollistavaksi. Jos tilaan tutustuminen etukäteen ei ole mahdollista esim. pitkän etäisyyden vuoksi, tarvitsemme vähintään tilan tekniset ominaisuudet tuntevan ihmisen yhteystiedot hyvissä ajoin. Samoin tilaan pitää päästä tekemään laitteiston asennus ja testaukset ennen tilaisuuden alkua. Jos suoralähetyksen on tarkoitus alkaa klo 10 tai aikaisemmin, pitää suoralähetyslaitteiston kasaukseen varata kyseinen tila edelliselle päivälle/illalle. Jos tilaisuus alkaa myöhemmin kuin klo 10, voimme hoitaa laitteiston kasauksen samana aamuna. Laitteiston kasausta varten tila on oltava Kirjastokaistan suoralähetystiimin käytössä vähintään 3 tunnin ajan ennen suoralähetystä.

Suoralähetysten idea on mahdollistaa koulutuspäiviin ja seminaareihin osallistuminen myös niille, joita tilaisuuden aihe ja esitykset kiinnostavat, mutta jotka eivät pääse osallistumaan paikan päälle tapahtumaan. Kirjastokaista haluaa olla osaltaan parantamassa suoralähetystoiminnallaan maantieteellistä tasa-arvoa ja saavutettavuutta koulutuksissa. Kirjastokaista julkaisee kaikki suoralähetetyt luennot myös erillisinä luentovideoina myöhemmin katsottaviksi.

Kirjastokaistan Live-sivulta löytyy lisätietoja suoralähetettävien tilaisuuksien järjestäjille ja esiintyjille sekä kaikki suoralähetetyt esitykset tilaisuuksittain: 
http://www.kirjastokaista.fi/live

 

Organisaatio
Kirjastokaista / Kirjastot.fi
Yhteyshenkilö
Riitta Taarasti