Valtakunnallinen lasten ja nuorten e- ja äänikirjakokoelma yleisille kirjastoille

Lasten ja nuorten valtakunnallinen e- ja äänikirjakokoelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja se on avoinna kaikille Manner-Suomen yleisten kirjastoiden asiakkaille. Hanketta koordinoi Yleisten kirjastojen konsortio ja kokoelmaan tulevat teokset valitsee valtakunnallinen valintatyöryhmä, josta vastaa Seinäjoen kaupunginkirjasto. Kokoelman kuuluvat e- ja äänikirjat ovat lainattavissa Ellibs-kirjastossa ympäri Suomen.

Kokoelman tavoitteena on tukea yleisiä kirjastoja niiden tehtävässä parantaa lasten ja nuorten lukutaitoa, sekä vähentää eriarvoisuutta, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja tukea oppimista kehittämällä lasten ja nuorten digitaitoja. Erityisesti hankkeeseen myönnetyllä rahoituksella pyritään tukemaan lasten ja nuorten lukemista Korona-pandemian aikana myös mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa kirjastot ovat suljettuina.

Kirjastojen laaja ja monipuolinen digitarjonta edesauttaa lasten ja nuorten kiinnostusta kirjallisuuteen ja sitä kautta edistää lukutaidon kehittymistä. Myös koulut hyötyvät uudesta digikokoelmasta, sillä kokonaiset koululuokat voivat lainata saman teoksen yhtä aikaa. Tämä ei aikaisemmin ollut mahdollista lisenssien vähyyden vuoksi.

Kokoelma sisältää laadukkaan lasten ja nuorten suomen- ja ruotsinkielisen e- ja äänikirjallisuuden mukaan lukien tietokirjat. Kokoelma ei sisällä digilehtiä. Suomenkielisiin nimekkeisiin on 50 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi ja ruotsinkielisiin 10 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. Kokoelman teosten laina-aika on 4 viikkoa. Kokoelma avattiin 9.7.2021 ja se on avoinna kaksi vuotta.

Lisätietoja
Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio, 09 310 85461, marja.hjelt@hel.fi
Pirjo Kangas, Ellibs oy, 044 0481 688, pirjo.kangas@ellibs.com