Kaukopalvelun käsikirja

Kaukopalvelun käsikirjan sisältöjä on päivitetty viimeksi syksyllä 2014. Linkit on tarkistettu helmikuussa 2015.

Johdanto

Kotimaisen kaukopalvelun käsikirja ilmestyi painettuna 1995. Muutamaa vuotta myöhemmin se siirrettiin myös verkkoon. Kaukopalvelusääntöjä olikin tarvittu, sillä koko 1980-luku ja 1990-luvun alkupuoli olivat olleet suomalaisen kaukopalvelun voimakasta kasvun aikaa. Kaukopalvelulle haluttiin sekä yhdenmukaiset että yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit.

Ajat ovat muuttuneet, miten on käynyt kaukopalvelun? Vuonna 1992 voimaan astunut Valtion maksuperustelaki romahdutti yliopistokirjastojen kaukopalvelumäärät ja on ollut ajamassa koko palvelua marginaaliin. Samaan aikaan kirjastojärjestelmien kehittyminen on yleisten kirjastojen puolella mahdollistanut ns. kirjastokimpat, jotka ovat toisaalta lisänneet aineiston liikkuvuutta. Kaiken tämän muutoksen keskellä vuonna 1989 perustetun Varastokirjaston rooli suomalaisten kirjastojen kaukopalvelukeskuksena on vuosi vuodelta kasvanut.

Uudet paikannusvälineet ja Google ovat mullistaneet kirjastoasiakkaan mahdollisuudet löytää ja paikantaa aineistoja. Asiakkuuden käsite on muuttumassa. Ihmiset tekevät itse paljon sitä, mikä aiemmin kuului kirjastonhoitajalle. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia sovelluksia, jotka tukevat asiakkaan omatoimisuutta sekä kirjastopalveluiden suhteen että verkossa ylipäätään. Asiakas haluaa tarvitsemansa aineiston heti eikä ehkä ymmärrä, miksi hänen ja aineiston väliin on rakennettu kirjastobyrokratia. On joissain tapauksissa järkevää häivyttää kirjasto taka-alalle palvelujen mahdollistajaksi ja antaa asiakkaalle mahdollisuus itsenäiseen asiointiin.

Kaukopalvelun käsikirjaan on pyritty kirjaamaan kaukopalvelun perusteita, sen työvälineitä ja toimintamalleja. Teknisiä ohjeita tietotekniikan erilaisten sovellusten käyttöön ei tarjota, lähinnä pysyttäydytään periaatteellisissa ja yleisissä ohjeissa.

Kaukopalvelun käsikirjan toimittamisesta vastaa Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran Aineiston saatavuus -työryhmä.