seuraa
meitä
RSS
Facebook
Twitter
Google+
Vimeo
You Tube
Flickr

EtusivuLinkkikirjaston luokat

Linkkikirjasto

0 Kirja-ala. Kirjastotoimi. Joukkotiedotus. Media (961)

Kirja-ala, Kustannustoimi. Kirjakauppa, Bibliografia, Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka, Yleiset tietoteokset, Yleiset kokoomateokset, Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot, Museot, Viestintä. Joukkoviestintä, Radio- ja televisiotoiminta

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto (149)

Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat, Filosofia, Logiikka, Psykologia, Hypnoosi, Rajatieto, Elämänfilosofia. Elämäntaito

2 Uskonto (288)

Yleinen uskontotiede, Raamattu. Raamatuntutkimus, Kristillinen hartauskirjallisuus, Sakramentit. Kirkolliset toimitukset, Kristillinen opetus ja kasvatus, Kristillinen lähetystyö, Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria, Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat

3 Yhteiskunta (1970)

Yleinen yhteiskuntatiede, Sosiologia, Käytös- ja tapatieto, Juhlien järjestäminen, Tilastotiede, Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö, Suomen puolueet, Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa, Euroopan unionia koskevat yleisteokset, Oikeustiede, Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat, Immateriaalioikeudet, Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka, Hallinto, Työ. Työelämä, Työvoimapolitiikka. Paikanhakuoppaat, Kansainvälinen talous. Maailmankauppa, Sosiaalipolitiikka, Vanhusten huolto, Vammaisten huolto, Perhepolitiikka, Asuntopolitiikka, Päihdepolitiikka. Päihdehuolto, Kuluttajapolitiikka, Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede, Maanpuolustus

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede (1100)

Maantiede, Eurooppa, Suomi, Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Brittein saaret, Etelä-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Muut maanosat, Kansatiede. Kulttuuriantropologia, Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne

5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede (1271)

Lääketieteen yleisteokset ja yleiset lääkärikirjat, Luonnontieteet, Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu, Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet, Matematiikka, Tähtitiede. Geodesia, Fysiikka, Kemia, Fyysinen maantiede. Geologia, Paleontologia, Meteorologia. Klimatologia, Biologia, Kasvitiede, Eläintiede, Lääketiede. Terveydenhoito, Yleinen terveydenhoito, Tapaturmantorjunta. Ensiapu. Psyykkinen ensiapu, Kylvyt. Sauna, Rentoutus. Uni. Unettomuus, Ravinto-oppi. Ruokavaliot, Hoitomenetelmät, Lääkehoito. Lääkeaineoppi, Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys, Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

6 Tekniikka. Teollisuus. Talous. Koti (1588)

Tietotekniikka. Automaatio. Säätö- ja systeemitekniikka, Tietokoneet, Internet. Intranet. Ekstranet, Verkkojulkaiseminen, Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne, Äänitekniikka. Radiotekniikka, Autot, Käsityö. Kotiteollisuus, Rakennustekniikka, Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit, Hevosten hoito, Lemmikkieläinten hoito, Koirat, Kissat, Sienestys, Kalastus, Ruuanvalmistus. Ruokakulttuuri, Liikenne, Posti

7 Taiteet. Urheilu. Musiikki (2011)

Taiteentutkimus. Yleinen taidehistoria, Uudet taidemuodot, Arkkitehtuuri, Kuvanveistotaide, Maalaustaide. Piirustustaide, Grafiikka. Valokuvaus, Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekäsityö, Näyttämötaide. Elokuvataide, Musiikki, Populaarimusiikki, Liikunta. Urheilu, Jalkapallo, Jääkiekko. Jääpallo, Retkeily. Ulkoilu, Pelit

8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede (770)

Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset, Kansanrunous, Runot, Näytelmät, Kertomakirjallisuus, Sarjakuvat. Kuvakirjat. Sadut, Kirjallisuustiede, Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus, Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus, Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus, Kielitiede, Yleiset monikieliset sanakirjat. Yleiset sivistyssanakirjat, Suomalais-ugrilaiset kielet, Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet, Viittomakieli

9 Historia (600)

Maailmanhistoria. Euroopan historia, Suomen historia, Pohjoismaiden historia, Keski-Euroopan historia, Brittein saarten historia, Etelä-Euroopan historia, Muiden maanosien historia, Henkilö- ja sukuhistoria, Sukuhistoria. Sukututkimus