seuraa
meitä
RSS
Facebook
Twitter
Google+
Vimeo
You Tube
Flickr

Etusivu > ArkistoTiedote

Kirjastot haluavat hankkia e-kirjat yhdessä

6. kesäkuuta 2013 16:02

Yleisten kirjastojen konsortio –hankkeessa ollaan perustamassa yleisiä kirjastoja palvelevaa yhteistä hankinta- ja toimintayksikköä. Konsortion sopimusluonnosta tehdään parhaillaan ja sen taustaksi on kerätty tietoa eri toimintojen sopivuudesta yhteisesti tehtäväksi.

Kysely toteutettiin sähköisesti ja se oli avoinna 21.5.–31.5.2013. Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin Suomen kaikkien yleisten kirjastojen sähköposteihin. Ohjeena oli, että kyselyyn vastaa kunnan/kaupungin kirjastotoimesta vastaava henkilö. Vastausprosentti oli 50,53 %.

Kyselyn avulla saatiin tietoa mm. siitä kuinka hyvin Yleisten kirjastojen konsortio –hanke tunnetaan, kuinka paljon kirjastot tällä hetkellä panostavat e-aineistoihin ja millaisiin hankintoihin tai toimintoihin konsortion olisi hyvä tarttua ensimmäiseksi.

Vastaajista 55,48 % hanke oli tuttu. Yleiset kirjastot odottavat konsortiolta etenkin e-aineistojen keskitettyjä e-aineistohankintapalveluita (89 %) ja luettelointipalvelujen hankintaa yhteisesti (84 %). E-aineistoista e-kirjat olivat vastaajien mielestä selkeästi mielenkiintoisimpia (81,82 %). Yli 2/3 osaa vastaajista toivoi myös mahdollisuutta hankkia e-lehtiä konsortion kautta. Fyysisistä kirjastoaineistoista elokuvat herättivät eniten (57,14 %) kiinnostusta. Hieman yli puolet vastanneista kirjastoista oli myös kiinnostunut hankkimaan kirjastojärjestelmiä yhteisesti.
Yleisten kirjastojen konsortion on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2014.

Yleisten kirjastojen konsortio -hankkeen lisäksi e-kirjoihin liittyviä kysymyksiä tutkitaan Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeessa. Meneillään on kokeiluja tekniikkaan, sopimuksiin ja asiakkaille näkyviin verkkoratkaisuihin liittyen. Pilotit toteuttaa HelMet-alue, joka on tarjonnut kotimaista kirjallisuutta sekä ulkomaisia lehtiä sopimuksin, jotka pyritään saamaan kaikille yleisille kirjastoille mahdollisiksi jo vuonna 2014. Tuoreimpia uutisia konsortio- ja muista e-kirja-asioista saa suoraan suunnittelijoilta Kirjastopäivillä Mikkelissä osastolla Kirjastot verkossa. Sen suojista löytyvät konsortio- ja ssyk-hankkeet, Kirjasampo ja Kirjastot.fi.
 

Lisätietoja: www.kirjastot.fi/konsortio

 

  • Plus
  • 2
  • Minus
  • 0

Kommentit

Näytettävät kommentit: 0
Lisää uusi kommentti
 *
 *
*
= Captcha